DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

De arbeidsduurvermindering tot 36u/week is sinds 1996 voor het spoorwegpersoneel een verworven recht. Ter herinnering: deze sociale verworvenheid en vooruitgang werd enkel mogelijk dankzij ACOD Spoor die in deze syndicale strijd alleen stond!

Met de invoering van de arbeidsduurvermindering wordt elk personeelslid jaarlijks 13 kredietdagen toegekend.
Op de Nationale Paritaire Commissie van 11 juli 2018 is er een reglementaire wijziging goedgekeurd, zonder het akkoord van ACOD Spoor.

Voortaan kunnen de niet toegekende kredietdagen door personeelstekorten, op vrijwillige basis, aan de operationele personeelsleden van de NMBS uitbetaald worden.

ACOD Spoor herhaalt haar onvoorwaardelijke gehechtheid aan de toepassing van de 36u/week. Deze maatregel is opnieuw een productiviteitsverhoging dat uitsluitend het personeel beoogt.

ACOD Spoor dringt er dan ook op aan dat alle maatregelen worden genomen om tegemoet te komen aan de dringende noden op het vlak van aanwervingen en het wegwerken van de personeelstekorten. Enkel op deze manier kan de 36u/week gerespecteerd worden.