DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

“De laatste stiptheidsresultaten doet de NMBS haar doelstellingen naar beneden te herzien” leest ACOD Spoor in de media. De doelstelling lag op 89 procent, maar dat is volgens de NMBS niet langer haalbaar: “We moeten de ambitie hebben om een finale stiptheid te behalen van om en bij de 88 procent”.

De NMBS onderschat de ambitie en beroepsfierheid van het spoorwegpersoneel schromelijk. Het spoorwegpersoneel gaat voor minstens 95% stiptheid. Zoals vanouds, toen de spoorwegen nog één geïntegreerde structuur kende.

We horen deze regering enkel maar over besparingen en minimale dienstverlening, maar nooit over échte investeringen, laat staan dat deze regering outside the box durft denken. De afbraak van de NMBS is in de lijn van een privatiseringsstrategie.

Niettemin geven we minister Bellot graag enkele adviezen, zonder factuur van consulting. De spoorwegen zijn voor ons een openbare dienst, geen geldkraan voor private aasgieren.

1. Kies resoluut voor één geïntegreerde spoorwegstructuur. Beter één dirigent met één partituur dan drie dirigenten met drie partituren die één orkest trachten te dirigeren… De orkestleden – de spoorwegmannen én -vrouwen - hebben er echt genoeg van! Zij willen spoorwegmuziek maken, geen kakofonie. Het is tijd voor een “one (wo)man management” in plaats van een “one man car”.

2. Investeer in tijd. De diensten van het rijdend en operationeel personeel zijn oververzadigd. De minste vertraging zorgt voor problemen. Er is geen overzicht meer omdat men de situatie niet meer kan beheersen op niveau van de gecentraliseerde permanenties en dispatching. Het (verder) centraliseren van operationele en ondersteunende diensten is vragen om moeilijkheden.

3. Investeer in eigen kennis. Veel spoorwerken worden nu uitbesteed aan externe aannemers. Het dagelijks onderhoud van de infrastructuur lijdt hieronder. Kijk naar Nederland waar de infrastructuurbeheerder ProRail volkomen afhankelijk werd van externe aannemers.
Onze spoorleggers en technici kennen hun vak beter dan wie ook. Geef die mensen het vertrouwen.

4. Investeer in infrastructuur en comfortabel materieel – graag mét airco. Tijdig en proactief.

5. Investeer in de tevredenheid van onze reizigers door meer aanspreekpunten in de treinen, op de perrons en in de stations. Besteed extra aandacht aan de andersvaliden en mensen met een beperkte mobiliteit. Treinen zonder treinbegeleider is écht geen goed idee. Met andere woorden: investeer in mensen!

6. Kies voor een federale mobiliteitsvisie. Mobiliteit stopt niet – net als het klimaat – aan de taalgrens. Negeer de kortzichtigheid van nationalisten die de spoorwegen zelfs in zes delen willen splitsen. Er is al genoeg idiotie op deze wereld. Is het trouwens niet beter om mobiliteit en klimaat onder één federale minister te brengen?

7. Zeventig jaar geleden was de spoorwegen afgestemd op de buurtspoorwegen en vice versa. En toen kwam koning auto... Wat wij zeventig jaar geleden deden, doen de Zwitserse spoorwegen vandaag. Herontdek de geschiedenis. Zorg voor een voldoende frequentie van treinen op de hoofd- én regionale lijnen, afgestemd op andere vervoersmodi (bus, tram, metro, fiets…). Geef de belastingbetaler een alternatief voor de auto. Het klimaat is u ook dankbaar.

We doen een oproep naar werkzoekenden en jonge schoolverlaters. Solliciteer bij de Belgische spoorwegen! Surf naar http://www.despoorwegenwervenaan.be

Laat je niet bang maken door de negatieve berichtgeving. De Belgische spoorwegen is de motor van de sociale welvaart in dit land, en dit sinds 1835!

Er is een enorme diversiteit in beroepen, mét doorgroeimogelijkheden.

Je hebt bovendien dagelijks het gevoel een nuttige rol te spelen in onze samenleving. Mobiliteit en openbaar vervoer zijn vandaag meer dan ooit essentieel om de samenleving in een gezonde en sociale beweging te houden.

Werk mee als moderne klimaatridder bij de spoorwegen om de volgende generaties een leefbaar klimaat te geven.

Werken bij de spoorwegen is deel uitmaken van een grote familie met een historische familiegeschiedenis. Bij ons ook geen onnozel gedoe rond Vlamingen en Walen. Een spoorman (en spoorvrouw) is un cheminot en omgekeerd.

Bezoek het museum Train World in Schaarbeek en laat u overtuigen door onze geschiedenis.

Succes!