DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN


ACOD
Spoor
zet zich af tegen de nieuwe provocatie van Alexander De Croo, die de spoorwegen wil privatiseren.

Deze wil tot privatisering borrelt regelmatig op. Een jaar geleden nog heeft Van Overtveld diezelfde ideologische en dogmatische wens geuit.

Privatiseren is geen zinvolle optie aangezien het leidt tot de ontmanteling van de openbare dienstverlening, een beperking van het aanbod en een verhoging van de tarieven.
ACOD Spoor verzoekt Alexander De Croo te kijken naar de feitelijke evolutie van de Europese spoorwegbedrijven. Sommige krabbelen terug en nationaliseren opnieuw. In dit opzicht is Groot-Brittannië een sprekend voorbeeld.

ACOD is gewend aan dit soort opzienbarende en provocerende verklaringen, die stoelen op een louter ultraliberaal dogma.
De gang van zaken is gekend. Eerst legt de regering de investeringen en dotaties aan banden (- 3 miljard tijdens de huidige legislatuur) met de bedoeling het aanbod te wijzigen.

Vervolgens richt ze haar pijlen op het personeel en pakt ze het personeelsstatuut aan om uiteindelijk tot het besluit te komen dat privatisering nog het enige alternatief is.

ACOD Spoor laat zich niet bij de neus nemen en veroordeelt het geraaskal van Alexander De Croo scherp.
Als vakorganisatie blijven we ons met hand en tand verzetten tegen de afbouw van de openbare dienstverlening.