DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN


Op de nationale paritaire subcommissie (NPSC) van 6 juni werd het voorstel tot herwaardering - met verhogende productiviteitsmaatregelen - van het treinbesturingspersoneel voorgelegd.

ACOD Spoor heeft op de NPSC verklaard het document eerst te willen voorleggen aan het betrokken personeel gezien de laatste versie van het voorstel daags voordien werd aangepast en gefinaliseerd.

De collega’s van ACV en VSOA hebben het voorstel goedgekeurd.

Als ACOD Spoor verkiezen we echter eerst de mening van het betrokken personeel te bekomen. Daarnaast blijven we ook ijveren voor een herwaardering van het overige spoorwegpersoneel (NMBS, Infrabel en HR-Rail).