DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Naar aanleiding van de PANO-reportage herhalen we nogmaals ons standpunt:

1. Kies resoluut voor één geïntegreerde spoorwegstructuur. Beter één dirigent met één partituur dan drie dirigenten met drie partituren die één orkest trachten te dirigeren… De orkestleden hebben er echt genoeg van! Zij willen muziek maken, geen kakofonie. 

2. Investeer in tijd. De diensten van het rijdend en operationeel personeel zijn oververzadigd. De minste vertraging zorgt voor problemen. Er is geen overzicht meer omdat men de situatie niet meer kan beheersen op niveau van de gecentraliseerde permanenties en dispatchings. Het centraliseren van operationele diensten is vragen om moeilijkheden. De operationele leidinggevenden hebben hier steeds voor gewaarschuwd. Neem die mensen serieus.

3. Investeer in eigen kennis. Veel spoorwerken worden nu uitbesteed aan externe aannemers. Het dagelijks onderhoud van de infrastructuur lijdt hieronder. Kijk naar Nederland waar de infrastructuurbeheerder ProRail volkomen afhankelijk is geworden van externe aannemers. De Nederlandse (liberale!) regering denkt eraan ProRail terug in handen te nemen! Onze spoorleggers en technici kennen hun vak beter dan wie ook. Geef die mensen het vertrouwen en zorg voor aanwervingen.

4. Investeer in infrastructuur en materieel. Tijdig en proactief.

5. Investeer in de tevredenheid van onze reizigers door meer aanspreekpunten in de treinen, op de perrons en in de stations. Besteed extra aandacht aan de andersvaliden en mensen met een beperkte mobiliteit. Treinen zonder treinbegeleider zijn écht geen goed idee. De consultant die dit aanraadt, rijdt met een bedrijfswagen. 

6. Kies voor een federale mobiliteitsvisie. Mobiliteit stopt niet - net als het klimaat - aan de taalgrens. Negeer de kortzichtigheid van nationalisten die de spoorwegen zelfs in zes delen willen splitsen. Er is al genoeg idiotie op deze wereld. Is het trouwens niet beter om mobiliteit en klimaat onder één federale minister te brengen? U ziet dat we als vakbond echt wel durven meedenken in personeelsbesparingen… 

7. Zeventig jaar geleden was de spoorwegen afgestemd op de buurtspoorwegen en vice versa. En toen kwam koning auto... Wat wij zeventig jaar geleden deden, doen de Zwitserse spoorwegen vandaag. Herontdek de geschiedenis. Zorg voor een voldoende frequentie van treinen op de hoofd- én regionale lijnen, afgestemd op andere vervoersmodi (bus, tram, metro, fiets…). Geef de belastingbetaler een alternatief voor de auto. Het klimaat is u ook dankbaar.

Ten slotte doen we een oproep naar werkzoekenden en jonge schoolverlaters. Solliciteer bij de Belgische spoorwegen! Surf naar http://www.despoorwegenwervenaan.be. De Belgische spoorwegen is de motor van de sociale welvaart in dit land, en dit sinds 1835!

Er is een enorme diversiteit in beroepen, mét doorgroeimogelijkheden.

Je hebt bovendien dagelijks het gevoel een nuttige rol te spelen in onze samenleving. Mobiliteit en openbaar vervoer zijn vandaag meer dan ooit essentieel om de samenleving in een gezonde en sociale beweging te houden. 

Werk mee als moderne klimaatridder bij de spoorwegen om de volgende generaties een leefbaar klimaat te geven.

ACOD Spoor