DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN


WAT

In de Nationale Paritaire Commissie van 13 november 2017 heeft HR Rail een document voorgesteld over nieuwe regelgevende bepalingen voor personeelsleden die om gezondheidsredenen ongeschikt zijn voor hun taken.

ARPS - Bundel 575
Algemeen Reglement betreffende personeelsleden die ongeschikt zijn wegens gezondheidsredenenen

INHOUD

Dit voorstel bepaalt onder meer dat de arbeidsongeschikte werknemer wordt bezoldigd aan 90% van het weddebedrag dat hij verworven heeft op het ogenblik van de verklaring van medische ongeschiktheid.

Bovendien wordt de extra toelage bij herklassering niet langer voorzien.

We hebben dit voorstel van bericht resoluut afgewezen.

De maatregel werd echter door de vertegenwoordigers van de Belgische spoorwegen goedgekeurd tegen het advies van erkende organisaties in.

Let wel: Het personeelslid dat definitief ongeschikt is tijdens de wederbenuttiging behoudt zijn weddebedrag aan 100 % en de normale bevordering in zijn graad indien de ongeschiktheid het gevolg is van een arbeidsongeval, een ongeval op de weg naar of van het werk of van een beroepsziekte.

BESLUIT

Wij aanvaarden deze eenzijdige beslissing niet. We zijn van mening dat het hier gaat om een statutaire wijziging en aldus een ​​2/3 meerderheid vereist in de Nationale Paritaire Commissie.
Het nationaal secretariaat onderzoekt de mogelijkheid om dit juridisch aan te vechten.