DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN


ACOD
Spoor heeft de uiteenzetting van mevrouw Dutordoir in het parlement tot de laatste minuut bijgewoond. De CEO van de NMBS pleit meer dan terecht voor meer samenwerking op het terrein. De gevolgen van de splitsing en hokjescultuur waar we als vakbond steeds op gewezen hebben, is mevrouw Dutordoir ook niet ontgaan. We kunnen dit alleen maar toejuichen.

Maar meer samenwerking tussen trein-,stations- en loketpersoneel is niet voldoende. Er moet ook meer samenwerking zijn tussen het personeel van de NMBS en INFRABEL. Een vermindering en vereenvoudiging van de operationele communicatieketting is noodzakelijk. Een eengemaakte operationele spoorwegstructuur zal cruciaal zijn om een maximale dienstverlening naar onze reizigers toe te bekomen. De spoorwegen kunnen niet optimaal sporen op twee verschillende snelheden. Hier dient de politieke overheid haar verantwoordelijkheid op te nemen. Ook wat betreft het voorzien van financiële middelen. Gezien de grootste regeringspartij de spoorwegen wil splitsen in zes delen, zijn we hierover zeer bezorgd.

Arbeidsongevallen

Personeelsleden van de NMBS zijn vaak het slachtoffer van een arbeidsongeval. We hebben alvast twee constructieve voorstellen (opnieuw) herhaald om het aantal arbeidsongevallen bij treinbegeleiding drastisch in te perken: een sluitende en veilige vertrekprocedure en het uitschakelen van agressie ten gevolge van fraudegevoelige vervoerbewijzen (invulpassen).