DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Het strategische bedrijfscomité van INFRABEL is op maandag 27 maart 2017 samengekomen. We hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om te vragen wat de gevolgen van het ondernemingsplan Infrabel zullen zijn voor het personeel.

Men gaat ervan uit dat het personeelsbestand van Infrabel met 2649 VTE zal inkrimpen.

Deze productiviteitsverhoging gaat verder dan wat de regering had vooropgesteld en druist resoluut in tegen het laatste sociale protocolakkoord.

Om deze doelstelling te bereiken, overweegt Infrabel volgende initiatieven:

  • De massificatie van de werken en reorganisatie van de I-AM-ploegen
  • De rationalisering van de werkzetels, het net en het onderhoud (lees: besparingen)
  • De concentratie van de seinhuizen en New Traffic Management
  • Een productiviteitsverhoging voor de supportdiensten en centrale diensten

Infrabel wil onder andere volgende acties ondernemen om de externe uitgaven te drukken:

  • Het afschaffen van 30% van de wissels
  • Het rationaliseren van de gebouwen
  • Het beperken van werkzaamheden zoals het verwijderen van struikgewassen en snoeiwerken
  • Het uitstellen van het onderhoud van de waterafvoersystemen
  • Het uitstellen van vernieuwingswerken aan de bovenleidingen

In deze budgettaire context, met een derde minder dotatie voor de periode 2016 – 2020
(- 3,7 miljard voor NMBS + Infrabel), beslist door de huidige regering Michel, bereidt Infrabel dus maatregelen voor die ook een weerslag gaan hebben op de kwaliteit van de dienstverlening.

De Raad van Bestuur van Infrabel van 20 februari heeft CEO Lallemand gemandateerd om dit plan te onderhandelen met minister Bellot.

ACOD SPOOR weigert dit ontwerp van ondernemingsplan dat niet alleen de werkgelegenheid zal doen inkrimpen, maar ook de kwaliteit van de dienstverlening zal aantasten.

ACOD SPOOR eist op de hoogte gebracht te worden van alle maatregelen die de werkgelegenheid gaan beïnvloeden, alsook de maatregelen die betrekking hebben op de uitvoering van de openbare dienstverlening!

ACOD SPOOR BLIJFT WAKEN OVER DE RECHTEN VAN HET SPOORWEGPERSONEEL EN DE DIENSTVERLENING NAAR ONZE REIZIGERS TOE!