DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Het winteroffensief van vrijdag op zaterdag heeft niet alleen de onwerkbare structuur van de Belgische spoorwegen opnieuw blootgesteld, maar ook dat het uitbesteden van spoorwegtaken aan externe firma’s geen goed idee is.
Perrons, dienstwegen en parkings werden matig tot niet preventief bestrooid waardoor reizigers en personeelsleden geconfronteerd werden met gevaarlijke toestanden. Er zijn voldoende concrete voorbeelden over het hele land: valpartijen op de perrons en dienstwegen waarvan sommigen in het ziekenhuis belandden…

Ludo Sempels, Vlaamse voorzitter ACOD Spoor: “Ten onrechte werd het spoorwegpersoneel in de stations hiervoor beschimpt met verwijten alsof zij verantwoordelijk zijn voor de spekgladde perrons. We willen dan ook de puntjes op de ‘i’ zetten. De NMBS en Infrabel doen door de besparingspolitiek van de regering weinig tot geen aanwervingen van operationeel personeel voor dergelijke taken. Dergelijke taken worden uitbesteed aan onderaannemers waarvan het personeel niet alleen beschamend vergoed wordt - spreek gerust van sociale dumping - maar ook onvoldoende opgeleid en voorzien worden van werkmiddelen om strooiwerken uit te voeren. De onderaannemers konden het karwei duidelijk niet aan! Waar is de tijd dat de spoorwegen zelf strooidiensten proactief opstelden op basis van weerberichten…?”


Bijkomend hebben we dan weer de discussies tussen NMBS en Infrabel over wie waar verantwoordelijk is. Het resultaat is het ontbreken van een operationeel plan over de verschillende entiteiten heen om preventief en doelgericht te strooien en ongelukken te voorkomen.
De lokale operationele diensten hebben zelf creatieve oplossingen gezocht om de perrons toch nog gladvrij te krijgen. Het personeel heeft zich niet de vraag gesteld of het nu een verantwoordelijkheid van de NMBS, Infrabel of een extern bedrijf was, maar heeft uit pure spoorwegbetrokkenheid de nodige initiatieven genomen.


Ludo Sempels: “Het management mag een ferme pluim geven aan de personeelsleden die de uitzonderlijke weersomstandigheden getrotseerd hebben om de spoorwegdienst te verzekeren. De trein was alweer een betrouwbaar vervoermiddel in moeilijke weersomstandigheden.”
En de regering investeert ondertussen lustig verder in bedrijfswagens. Alsof er geen vuiltje aan de lucht is.