DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Op de paritaire subcommissie van 7 december 2016 werd een uiteenzetting gegeven van een eerste voorlopige studie over het invoeren van de “One Man Car”. De studie is het resultaat van het denkwerk van drie werkgroepen: operationeel, commercieel en juridisch. Waarom “One Man Car”?

-         De regering heeft een verhoging van de productiviteit opgelegd => besparingen.

-         De NMBS wil in functie van een mogelijke liberalisering concurrentieel blijven tegenover private spoorondernemingen die treinen zonder treinbegeleider inleggen.

Laat het duidelijk wezen, deze maatregel is louter budgettair en biedt geen meerwaarde aan het personeel én aan de reizigers! Het openbaar vervoer wordt nog minder toegankelijk voor andersvaliden en mensen met een beperkte mobiliteit. De verantwoordelijkheden van de treinbegeleider – veiligheid, commercieel, dienstverlening - worden verlegd naar de treinbestuurder, het perronpersoneel, securail en de TiCo-brigades. Er dienen bijkomende investeringen te gebeuren aan het materieel, de perrons (spiegels, camera), softwareinstallatie seinhuizen… Prijskaartje: NMBS:40 miljoen euro! Ook Infrabel zal moeten investeren. Toepassing: treindiensten met motorwagens en Desiro’s, voorstadsnetten, ten vroegste in 2019.

De Maatschappij vraagt ons om tegenvoorstellen in te dienen. Het voorstel van ACOD SPOOR is duidelijk, wij willen een:
                       “ONE MAN MANAGEMENT”
De éénmaking van de Belgische spoorwegen is een zegen voor de operationele werking, een historische besparing en een kwaliteitsverhoging van de dienstverlening!

 WORDT VERVOLGD!