DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Acod Spoor en ACV-Transcom is bijeengekomen op vrijdag 28 oktober 2016.
Naar aanleiding van de aanval zonder voorgaande op het voltallige spoorwegpersoneel, hebben de instanties van beide organisaties de toestand geëvalueerd.

Ons standpunt is het volgende :

  • Wij eisen te worden betrokken bij de onderhandelingen over zware beroepen.
  • Alle besprekingen moeten plaatsvinden binnen de Nationale Pensioencommissie van de openbare sector.
  • Dit houdt in dat geen enkel wetgevend initiatief mag genomen worden, voordat de resultaten van deze onderhandelingen gekend zijn.

Indien dit toch zou gebeuren, zal het Gemeenschappelijk Vakbondsfront zijn actieplan, waarvan de modaliteiten op een later tijdstip zullen worden meegedeeld, uitvoeren.