DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN


De federale regering heeft een wetswijziging doorgedrukt waardoor OVS en ASTB niet meer het recht mogen uitoefenen van het aanbrengen van een stakingsaanzegging. Voor de duidelijkheid: ze mogen wel mee staken.  Tegelijkertijd rolt deze regering de rode loper uit voor een andere kleine vakbond binnen de spoorwegen: de liberale vakbond VSOA.

Al zijn we geen voorstander van corporatieve vakbonden die het uitsluitend opnemen voor een bepaalde beroepscategorie, we begrijpen de misnoegdheid van OVS en ASTB volkomen. De liberale vakbond heeft immers nooit voet aan grond kunnen krijgen binnen de spoorwegen. Dat ze nu dankzij de steun van deze regering in alle paritaire overlegorganen kan plaatsnemen – zonder voorafgaande telling van leden! - is bijzonder merkwaardig.

De verdeling van de huidige mandaten in de paritaire overlegorganen gebeurt op basis van een periodieke telling van het ledenaantal per vakbondsorganisatie. ACOD/CGSP heeft nu eenmaal de meeste leden, gevolgd door ACV Transcom. Gezien de syndicalisatiegraad binnen de spoorwegen meer dan 80% bedraagt, mogen we terecht stellen dat het spoorwegpersoneel wel degelijk op een democratische wijze vertegenwoordigd wordt. De mandaten in de paritaire organen worden bovendien op basis van kandidaturen en stemmingen op vierjaarlijkse congresmomenten vastgelegd door de leden en de militanten.

We stellen vast dat de regering Michel I minder dan 25% van de Waalse belastingbetalende medeburgers vertegenwoordigt. We hoeven dus van deze regering geen lessen te krijgen hoe een vertegenwoordiging representatief en democratisch dient te zijn.

Meer nog, als ACOD/CGSP hebben we reeds in 1996 het principe van sociale verkiezingen in een sociaal protocol gegoten en ondertekend. We zijn dus geen tegenstanders van sociale verkiezingen.

We stellen ons wel vragen bij het feit dat de sociale verkiezingen bij de spoorwegen reeds in 2018 van toepassing zijn en niet in 2020 zoals de nationale sociale verkiezingen. De sociale verkiezingen van 2018 zouden bovendien onmiddellijk voor 6 jaar gelden om dan in 2024 aan te sluiten bij de nationale sociale verkiezingen. HR Rail is op dit moment niet klaar om dit te organiseren. Ook financieel is dit voor het bedrijf een zware dobber.

Deze regering heeft duidelijk een andere agenda dan het personeel op een goede en correcte manier laten deelnemen aan de sociale dialoog. Er wordt zonder twijfel een en ander bedisseld ten huize van de wetstraat 16. En de liberale vakbond heeft hier duidelijk geen moeite mee.

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. namens het Vlaams secretariaat ACOD Spoor