DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

ACOD Spoor wil geen treinen zonder treinbegeleiders

De Europese vakbond ETF (European Transport Workers' Federation) houdt donderdag 27 oktober haar jaarlijkse flyeractiedag in verschillende Europese stations tegen de “One Man Car”: treinen zonder treinbegeleider. ACOD Spoor steunt deze actie in België meer dan ooit. De NMBS denkt er immers aan om dit in te voeren op ons spoorwegnet.

Ludo Sempels, voorzitter Vlaamse ACOD Spoor: “Het invoeren van een “One Man Car” is een pure besparingsmaatregel en zeker niet ten dienste van een betere dienstverlening naar de reizigers toe. Het heeft zelfs niets te zien met een groeiende digitalisering of automatisering op de werkvloer. Integendeel, de operationele veiligheidstaken van de treinbegeleider worden verplaatst naar de treinbestuurder en het perronpersoneel, alsof deze mensen al niet genoeg veiligheidstaken en andere opdrachten hebben. Wat men bovendien al te snel vergeet is dat reizigers met een beperkte mobiliteit ook recht hebben op een persoonlijke dienstverlening.”

Wat is de rol van de treinbegeleider?

De treinbegeleider heeft vier hoofdtaken, hieronder gerangschikt volgens belangrijkheid:

Veiligheid: De treinbegeleider houdt toezicht op het in- en uitstappen, het openen en sluiten van de deuren en het activeren van de vertrekprocedure. Hij kijkt toe op de sociale en spoorwegveiligheid aan boord van de trein tijdens de treinreis. De treinbegeleider is het eerste aanpreekpunt voor reizigers en verkeersleiding ingeval van een incident of ongeval en past de veiligheidsprocedures toe. Bij een incident of ongeval is het mogelijk dat de treinbestuurder in de onmogelijkheid verkeert om bepaalde veiligheidstaken op te nemen of te communiceren.

Stiptheid: De treinbegeleider is medeverantwoordelijk voor het tijdig aanzetten van de vertrekprocedure, het verhelpen van technische problemen (vb. defecte deuren) en is tevens proactief bij het in- en uitstappen van minder mobiele reizigers.

Onthaal: De treinbegeleider verzorgt de communicatie en informatieverlening naar de reizigers toe – vooral bij ontregeld treinverkeer -  en biedt extra aandacht aan reizigers met een beperkte mobiliteit (ouderen, minder-validen, blinden, slechtzienden, (groot)ouders met een kinderkoets, …).

Controle: Geen controle betekent meer zwartrijden en geen sociaal toezicht aan boord van de trein. De afwezigheid van controle en toezicht kan bovendien leiden tot een onveiligheidsgevoel bij de reizigers. Er zijn recentelijke voorbeelden waar de treinbegeleider tijdens zijn controleronde verloren of weggelopen kinderen opmerkt en erger doet voorkomen. In tijden waar men soldaten op straat laat patrouilleren, zou elke vorm van toezicht in de trein afgeschaft worden. Begrijpen wie kan.

ACOD Spoor vindt dat er beter gestreefd wordt naar een “One Man Management”

Ludo Sempels: ”De meest efficiënte besparingsmaatregel is het terug één maken van de Belgische spoorwegen. De huidige drieledige structuur heeft een waterhoofd gecreëerd op managementniveau. Een “One Man Management” zou eigenlijk het leidmotief moeten zijn in plaats van een “One Man Car”`. Zelfs een doorgewinterde CEO zal dit durven beamen. Eén dirigent met één partituur weet een orkest te leiden en het publiek te bekoren. Drie dirigenten met drie partituren doen orkest en publiek de zaal ontvluchten.”