DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

De bestraffing van spoorwegmannen en –vrouwen die deelnamen aan de voorbije spontane acties is volop bezig.

De onderhandelingen met het management over de strafbepalingen werden abrupt afgebroken door een niet afhoudende politieke druk.

Of we hier verbaasd over zijn? Neen, zeker niet. Deze regering heeft reeds in het verleden haar empathisch onvermogen getoond ten opzichte van sociaal ongenoegen. Betogingen van meer dan 100.000 burgers worden straal genegeerd en het opzetten van burgers onderling lijkt wel het leidmotief te zijn van Michel I. Verdeel en heers.

Daags na de spontane actie liet de Minister van Werk - het sociale gelaat van deze regering volgens een regeringspartij – al publiekelijk weten dat de spontane actievoerders gegarandeerd bestraft moesten worden.

Een andere regeringspartij liet via alle nieuwskanalen doodleuk weten dat de spontane actievoerders ‘vakbondsterroristen’ zijn. Deze partij vergelijkt zonder enige vorm van schaamte sociale actievoerders met terroristen wat in de huidige context ronduit schokkend is ten opzichte van slachtoffers en hun nabestaanden.

De derde Vlaamse regeringspartij wou natuurlijk niet onder doen en verklaarde kortelings dat de opgelegde strafmaatregel van 12,50 euro premiehouding bespottelijk is en niet ver genoeg gaat. De actievoerders komen er te goedkoop vanaf, zegt deze regeringspartij. Het studiebureau van deze partij was duidelijk in verlof want er werd geen rekening gehouden met loonafhouding en de gevolgen inzake pensioenanciënniteit. De voorzitster van deze partij verklaarde daarenboven in een weekblad flagrante onwaarheden over de uren die een spoorwegbediende presteert. Het spoorwegpersoneel werd ronduit aan de schandpaal genageld.

Het management van de Belgische spoorwegen heeft de voorbije weken een duidelijke boodschap gekregen: géén toegevingen aan de vakbonden. De sociale verontwaardiging die de vakbonden elke dag uitdragen, moeten op één of andere manier terugbetaald worden.
En liefst nog door het werkvolk. Alsof de koopkracht al niet genoeg aangetast wordt door deze facturenregering.

Beste politici van de regeringspartijen: wat zoudt gij zonder het werkvolk zijn?

Het Vlaams secretariaat ACOD Spoor