DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Naar aanleiding van de spontane acties van 25 tot en met 30 mei 2016 werden door de Belgische Spoorwegen straffen uitgeschreven.

De erkende organisaties hebben steeds gesteld dat dit een spontane actie was naar aanleiding van het verschijnen van de omzendbrief 24 H-HR 2016 en dat er bijgevolg geen straffen konden opgelegd worden.

De maatschappij heeft - wellicht onder politieke druk - toch beslist om een strenge vermaning uit te schrijven met een boete van 12,50 euro, wat wij ten zeerste betreuren.

ACOD heeft steeds gesteld dat zij haar leden zal bijstaan in deze materie.

Daarom vragen we uitdrukkelijk dat iedereen die  een P88 ontvangt ten gevolge van deze actie contact opneemt met de bestendig secretaris van het gewest voor verdere inlichtingen.