DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Voorstel directie:

Als gevolg van de reactie van het personeel engageren de Belgische Spoorwegen zich, voor zover de Erkende Organisaties zich kunnen vinden in de hiernavolgende procedure, om de impact van de omzendbrief 24 H-HR/2016 te neutraliseren tot de volgende Nationale Paritaire Commissie die ten laatste op 30 juni zal plaatsvinden.

Op de agenda van deze Nationale Paritaire Commissie zullen volgende vier punten staan:

- vanaf 2016 de schrapping van de extralegale feestdag op 15/11
- en de schrapping van een kredietdag per 18 dagen afwezigheid wegens ziekte
- en vanaf 2017 een maatregel, voorafgaandelijk overlegd in de paritaire subcommissie, die toelaat het beoogde productiviteitsdoel te bereiken.
- de aanpassing van het bericht 246 HHR/2015.

Het is evident dat een terugkeer naar een normale toestand op het terrein de sereniteit tijdens het debat bevordert.

Het Nationaal secretariaat ACOD Spoor/CGSP Cheminots zal maandag overleg plegen met de gewesten.