DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Vandaag is er opnieuw spoedoverleg geweest tussen de erkende organisaties en de vertegenwoordigers van de Belgische Spoorwegen.

De vertegenwoordigers van de Belgische Spoorwegen hebben ons geen aanvaardbare oplossing aangeboden. Er is geen akkoord, maar ook geen breuk.

Morgen is er opnieuw een overleg gepland omstreeks 11.30 uur.


ACOD Spoor blijft het standpunt verdedigen dat het gaat om een emotionele reactie van het personeel op de eenzijdige beslissing van het hogere management. Wij ondersteunen onze leden die wensen te staken en zullen elke vorm van intimidatie door het hogere management contesteren.

Wat nu gebeurt, hebben we als ACOD Spoor steeds aangekondigd bij de verantwoordelijken van de Belgische Spoorwegen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat het hogere management verbaasd is over de spontane reactie van het personeel.

Het dossier van de kredietdagen – compensatie voor overuren - is slechts de druppel die de emmer heeft doen overlopen. Het gaat immers om veel meer dan dat: de buitensporige besparingswoede (ook op privé-vlak) op kap van het personeel en de reizigers, de onwerkbare drieledige structuur van de spoorwegen met alle gekende nefaste gevolgen van dien (verminderde stiptheid en dienstverlening), de aanhoudende druk van bepaalde politieke partijen op de spoorwegen en het spoorwegpersoneel.

Het spoorwegpersoneel neemt het niet langer geridiculiseerd te worden door diezelfde politieke klasse. De spoormannen en –vrouwen die gisteren en vandaag spontaan het werk hebben neergelegd, worden door een volksvertegenwoordigster bestempeld als ‘vakbondterroristen’. Een dergelijke verwoording is een vertegenwoordiger van het volk onwaardig en is een duidelijke provocatie om het overleg geen kansen te geven.

ACOD Spoor en haar leden betreuren ten zeerste dat de reizigers het slachtoffer zijn van de ‘verdeel en heers’ strategie van de huidige beleidsmakers. ACOD Spoor verkiest steeds een ‘deel en heers’ strategie.

Het wordt tijd dat de betrokken beleidsmakers dit toepassen.

Met vriendelijke groeten,
Ludo Sempels,
Algemeen secretaris
Voorzitter Vlaamse ACOD Spoor