DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Na de onderhandelingen van deze namiddag, dinsdag 12/01/2016, met Michel Bovy, is alles terug bespreekbaar ook de genomen beslissingen van december. Er is een kalender opgesteld om de onderhandelingen voort te zetten. Deze onderhandelingen zijn voorzien voor de komende weken. Tot eind februari al zeker.

Er wordt dus gesproken over de berichten die in december eenzijdig doorgedrukt werden door de directie en nadien ook over het protocolakkoord. Van zodra meer info beschikbaar is ontvangt u deze via de gebruikelijke kanalen.