DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Waarde kameraden

De beslissing van de Vlaamse vleugel van ACOD Spoor om te kiezen voor bemiddeling en overleg werd genomen na intens intern overleg. Hieronder lees je hoe we tot deze beslissing kwamen en wat we in overweging namen.

Tijdens het Nationaal Comité van 8 december 2015 werd vastgesteld dat het ontwerp van protocol van sociaal akkoord voor ACOD Spoor onaanvaardbaar was. Ook werd vastgesteld dat er geen mogelijkheid meer was om met de directie van de Belgische Spoorwegen verder te onderhandelen.

Daarom werd er mandaat gegeven aan het Nationaal Secretariaat om in gemeenschappelijk front een actieplan op te stellen. Na het Uitgebreid Sturingscomité van 9 december 2015 werd door het gemeenschappelijk vakbondsfront (ACV/CSC en ACOD/CGSP) vergaderd en beslist om een stakingsaanzegging in te dienen voor 6, 7 en 21, 22 en 23 januari 2016.

Op de NPC van 16 december 2015 werden na een zeer rumoerige vergadering twee dossiers “doorgedrukt”, waaronder het dossier rond de kredietdagen. Ook werd tijdens deze vergadering door de erkende organisaties gevraagd om een sociaal bemiddelaar aan te stellen.

Deze laatste vraag werd door de voorzitter van de NPC overgemaakt aan Minister Kris Peeters. Die wilde daarop ingaan onder voorwaarde dat we onze stakingsaanzegging zouden opschorten.

De sociale bemiddelaars zouden de volgende opdracht uitvoeren:

- kennisnemen van de meningsverschillen en een analyse maken van het sociaal conflict;

- het terug op gang brengen van de sociale dialoog bij de Belgische Spoorwegen door het herstellen van het vertrouwen tussen de werkgevers en de werknemersdelegaties;

- het ontmijnen van de conflictsituatie ten einde het afsluiten in de Nationale Paritaire Commissie van een protocol van sociaal akkoord 2016-2018 voor de Belgische Spoorwegen in het kader van de toepassing van de door de regering aangenomen strategische visie  en van een collectieve arbeidsovereenkomst voor het contractueel personeel mogelijk te kunnen maken;

- een structuur voorstellen waarbij sociale conflicten in dialoog en onder leiding van een sociaal bemiddelaar kunnen worden opgelost.

De aangestelde sociale bemiddelaars zouden eind januari 2016 een verslag van hun opdracht aan de regering bezorgen en ondertussen zouden er geen verdere acties of beslissingen worden genomen die deze opdracht zouden kunnen bemoeilijken.

Hierover werd bij ons intern binnen de Vlaamse vleugel van ACOD Spoor - en ook met onze Franstalige collega’s en met de collega’s van ACV Transcom - verschillende malen vergaderd.

Het standpunt van ACOD Spoor is steeds geweest dat we het overleg steeds alle kansen wilde geven om tot oplossingen te komen. Bovendien is het stakingswapen het ultieme middel om opnieuw tot onderhandelingen te komen.

Wanneer ons de mogelijkheid geboden wordt om via de sociale bemiddeling opnieuw aan tafel te komen voor verder onderhandeling zijn wij van oordeel dat we hierop moeten ingaan. Bovendien bereiken ons berichten dat de directie bereid is om de toepassing van een aantal zaken die beslist zijn opnieuw te willen bespreken. Zo moet er wat ons betreft onder andere duidelijkheid komen rond de arbeidsduur bij de Belgische Spoorwegen zonder dat de persoonlijke situatie van de personeelsleden een impact heeft op hun vrije dagen.

Daarom is het van het grootste belang dat we het alle middelen uitputten om tot een evenwichtig akkoord te komen.

Wanneer we vaststellen dat de bemiddeling niet tot resultaten kan leiden of dat de gesprekken opnieuw vastlopen zullen we de stakingsaanzegging opnieuw op tafel leggen.

Voor alle duidelijkheid: ACOD Spoor blijft vasthouden aan:

- een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de reizigers;

- de garanties op een tewerkstelling in functie van een maximale dienstverlening;

- het behoud van het statuut;

- het heropenen van de discussie rond een geïntegreerde spoorwegstructuur;

- een sociale dialoog met respect voor de erkende organisatie.

Laat ons niet vergeten dat momenteel alle ogen gericht zijn op de vakbonden bij de Belgische Spoorwegen. Indien de rechtse krachten erin slagen ons op de knieën te krijgen dat zal dit gevolgen hebben voor de ganse arbeidersbeweging. We moeten dan ook behoedzaam te werk gaan en proberen een breed draagvlak te creëren bij de leden, reizigers en publieke opinie.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

voorzitter Vlaamse ACOD Spoor