DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Naar aanleiding van de aangekondigde spoorstakingen voor de maand januari werden in de (sociale) media heel wat karikaturen en foutieve of onvolledige informatie verspreid over het spoorwegpersoneel en hun zogenaamde privileges. De ACOD betreurt dat bepaalde politici en opiniemakers hun visie op de Belgische spoorwegen – uit kwade wil of uit nonchalance – beperken tot enkele elementen die ze gebruiken om het personeel en de vakbonden in een slecht daglicht te stellen. We houden eraan de puntjes op de ‘i’ te zetten opdat een genuanceerd debat mogelijk wordt op basis van de feiten.

1. Spoorwegpersoneel gaat op 55 jaar met pensioen!
Spoormannen- en vrouwen gaan uitzonderlijk op 55 jaar met pensioen. Bovendien zal ook het spoorwegpersoneel in de toekomst tot 67 jaar moeten werken.

2. Spoorwegpersoneel werkt niet (graag) en is lui!
Bij de operationele diensten (treinbestuurders, treinbegeleiders, loketbedienden, seingevers, …) geldt de sinds de jaren ’90 een 36-urige werkweek. Voor deze werkduurvermindering leverde het personeel loon in. In de praktijk wordt gemiddeld 40 uur per week gewerkt. Voor deze 4 extra uren krijgt het personeel compensatiedagen in de plaats. Vergeet ook niet dat deze personeelsleden vaak op onregelmatige tijdstippen (erg vroeg en erg laat) werken en soms zelfs 7 dagen aan een stuk.

3. Spoorwegpersoneel heeft 65 dagen verlof per jaar!
Spoorwegpersoneel heeft recht op 24 klassieke verlofdagen, net zoals vele andere werknemers. Daarbovenop komen er 10 wettelijke feestdagen en 3 extralegale feestdagen, iets meer dan de gemiddelde werknemer in de privé. Omdat het spoorwegpersoneel 4 uur per week langer werkt dan contractueel overeengekomen, heeft het ook recht op 26 compensatiedagen (4u/week x 52 weken/jaar).

4. Spoorwegpersoneel krijgt het loon van z’n chef!
Pas nadat een personeelslid zijn directe chef gedurende 15 werkdagen vervangen heeft, heeft hij recht op een loontoelage en dan nog enkel indien de directe chef zijn goedkeuring geeft en hij effectief de taak van zijn chef uitvoert.

5. Spoorwegpersoneel wordt betaald om te sporten tijdens de diensturen!
Dit wordt al geruime tijd niet meer toegestaan.

6. Spoorwegpersoneel heeft 2 uur middagpauze en kan terecht in chique bedrijfsrestaurants!
Het administratief personeel heeft een middagpauze van 30 minuten en kan die nemen tussen 11u30 en 14u. De maaltijdcheques bedragen trouwens slechts 5,50 euro (en geen 7 of 8 euro). Voor wat de bedrijfsrestaurants betreft zijn de Belgische spoorwegen verplicht die te voorzien in bepaalde diensten. Omdat die niet overal aanwezig zijn, wordt de verplaatsing van het personeel naar die – overigens eenvoudige – restaurants en kantines als werktijd beschouwd.

7. Spoorwegpersoneel wordt bedolven onder rijkelijke premies!
Sommige personeelsleden hebben recht op premies nadat ze daarvoor een examen hebben afgelegd, bv. een taalexamen voor treinbegeleiders. De premies vormen ook vaak een aanvulling op een vrij laag basisloon (bv. 2600 euro bruto voor een treinbegeleider na 10 jaar dienst).

8. Spoorwegpersoneel reist gratis in 1ste klasse!
Het gros van het spoorpersoneel heeft recht om gratis te rijden in 2de klasse. In feite is dit een mobiliteitsvergoeding.

De ACOD wil sterke Belgische spoorwegen behouden. Reizigers hebben recht op een breed, betaalbaar, betrouwbaar en veilig openbaar vervoersaanbod. Het personeel heeft recht op goede werkomstandigheden en een goede verloning. Dienstverlening en tewerkstelling zijn voor ons één en ondeelbaar.

We verzetten ons tegen de besparingen waartoe de regering Michel de NMBS dwingt. 7000 banen minder zou grote gevolgen hebben voor de dienstverlening. Premier Michel beloofde ‘Jobs, jobs, jobs’. De eerste nieuwe jobs zijn degene die je niet afschaft. Dat hij dan ook de daad bij het woord voegt! Tot slot zijn ook een hogere ticketprijs, minder treinaanbod en beknibbelen op je veiligheid voor ons onaanvaardbaar.

Treinreizigers en treinpersoneel: we sporen samen