DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN


Er worden opnieuw jobstudenten aangeworven voor de eindejaarsperiode.

De jobstudenten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • zoon of dochter zijn van een personeelslid of een gepensioneerde van de Belgische Spoorwegen
  • minstens 18 jaar oud zijn op de eerste werkdag
  • minstens een getuigschrift van de 2e graad van het secundair onderwijs bezitten

De algemene voorwaarden voor de aanwerving van de jobstudenten vindt u terug in bericht 41H-HR/2009 op de intrawebsite van HR Rail. Meer informatie vindt u in omzendbrief 58 H-HR/2015.


Aanvragen moeten ingediend worden vanaf 28 oktober tot en met 15 november 2015 op de internetsite www.despoorwegenwervenaan.be, in de rubriek "Voor studenten/Werk als jobstudent".

Bron: Intraweb HR-RAIL