DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Regering en directie moeten NMBS duurzame toekomst gunnen

Via de pers vernam ACOD Spoor dat de NMBS een benchmarkstudie wil organiseren om de productiviteit van het spoorwegpersoneel te toetsen aan de van de buurlanden. Dit deed ons de wenkbrauwen fronsen, gezien de problemen die nu al bestaan in het personeelsbeleid van de NMBS. Getuige daarvan onder andere de 700.000 compensatiedagen (niet verlofdagen!) die het personeel nog niet heeft kunnen opnemen – een erfenis van het gebrekkig beleid de laatste 10 jaar.

Reële personeelstekorten

De voorbije jaren kende de NMBS een gestage personeelsuitstroom, waardoor het bedrijf het tegenwoordig met heel wat minder personeel moet doen dan tien jaar terug. Tegelijk is het reizigersaantal met ruim een kwart toegenomen.

Ondanks deze flink toegenomen werkdruk doet het personeel in de uitvoerende diensten dagelijks z’n uiterste best om met de beschikbare middelen het treinverkeer zo vlot en stipt mogelijk te laten verlopen.

Voor ACOD Spoor staat het vast dat in bepaalde diensten van de NMBS extra aanwervingen moeten gebeuren. Momenteel zijn die ondermaats, o.a. omdat niet alle kandidaten hun opleidingen afmaken of omdat dat uiteindelijk geselecteerde kandidaten toch liever elders aan de slag gaan.

Een overbodige studie

Dat de NMBS nu een studie bestelt die moet peilen naar de werkethos van haar personeel, voelt voor vele spoormannen en –vrouwen dan ook aan als een slag in het gezicht. De personeelstekorten en gestegen werkdruk zijn zeer voelbaar voor velen – daar is geen studie voor nodig. Dit onderzoek is bovendien een zoveelste in een lange reeks van dure, gelijkaardige onderzoeken uit het verleden. Ze voeren graag theoretische modellen aan, zonder enige praktische kennis en ervaring met de realiteit. Ze kostten ook telkens veel geld maar brachten voor personeel noch reizigers veel verbetering.

Zicht op de toekomst

Wat het personeel van de NMBS van haar directie en van de politieke voogden echt verwacht, is dat ze structurele maatregelen nemen om het bedrijf, zijn reizigers en personeel een toekomst te gunnen in een concurrentiële markt. Iedereen is zich terdege bewust van de evoluties en uitdagingen die onze spoorwegen te wachten staan. Enerzijds besparen op personeel en investeringen en anderzijds het aantal treinen doen toenemen op ons huidig spoorwegnetwerk lukt niet.

Voorlopig overleg zonder acties

ACOD Spoor pleit voor een termijn op lange termijn. Daarom stellen we ons ook constructief op in de lopende gesprekken rond een sociaal protocol dat we willen afsluiten. We verwachten tegen einde juni concrete en structurele voorstellen, waar zowel reizigers als personeel bij gebaat zijn. De tijd van loze beloften en bezigheidstherapieën moet voorbij zijn. De voorbije dagen had ACOD Spoor uitgebreide contacten met het personeel en samen besloten we het overleg af te wachten en voorlopig geen verdere acties te ondernemen.