"Acod/Cgsp", samen met het treinbegeleidingspersoneel, maakt zich grote zorgen over het stijgend aantal agressiegevallen.Recent waren er een aantal zware gevallen van agressie waaronder bedreiging met een vuurwapen. De strijd tegen agressie vraagt een bredere aanpak waarbij de publieke overheid en de NMBS-Groep in zijn geheel een belangrijke rol te spelen hebben. Acod/Cgsp heeft een beleidsnota uitgewerkt die tot doel heeft een debat op gang te brengen met de politieke overheid en de verantwoordelijken van de NMBS-Groep"

Men kan de nota hier downloaden

Rudy Verleysen
Nationaal secretaris