Wat we al een tijdje vreesden wordt nu bewaarheid. Doof voor onze argumenten en deze van ETF (Europese Transportfederatie) kiest Europa voor een liberalisering van het spoor.

De Europese Commissie Transport, van 17 december 2013, van het Europees Parlement zet daarvoor het licht op groen. Vanaf 2018 krijgt de N.M.B.S. af te rekenen met concurrentie voor het aanbieden van reizigersvervoer op het Belgische spoorwegnet. De Europese Commissie Transport stemde in met de plannen om de markt voor het reizigersvervoer open te breken. De Commissie wil meer concurrentie mogelijk maken in de openbare dienstverlening via het spoor. Ook, aldus de Commissie, zal de veiligheid verhogen door de spoorinfrastructuur in de verschillende landen technisch beter op elkaar te laten aansluiten. Vergunningen en veiligheidscertificaten zullen worden uitgereikt door het Europees spoorwegagentschap (ERA).

Opmerkelijk is dat een holdingstructuur, met een interne Chinese muur, verder mogelijk blijft, maar dan wel met volledige transparantie. Recent besliste de Belgische regering echter, verwijzend naar de komende nieuwe Europese regelgeving, om de holdingstructuur om te vormen tot een tweeledige structuur. De beste leerling van de klas heeft zijn meester, de ultraliberale Europese Commissaris voor Transport Siim Kallas, voorbij gestoken.

Het Europese Parlement spreekt zich pas in het eerste semester van volgend jaar uit over de verdere vrijmaking van het spoor.