Railway Workers’ Section Conference
14-15-16 November 2012
Toronto, Canada

Verslag door Isabelle Van den Bulcke
(In opdracht van acod spoor nationaal)


Bij aankomst krijgen alle deelnemers een envelop met algemene informatie over het hotel, wisselkoersen, klimaat, … en een brief over de politiek van ITF i.v.m. het wederzijds respect van de aanwezigen. Gedurende de hele conferentie - van 12 tot 16 november - zijn immers 200 deelnemers aanwezig die 42 vakbonden en 72 landen vertegenwoordigen in de transportsector. Er zit ook een papier in de envelop die kan ingevuld worden als men een tussenkomst wil doen.

 

 

14 november 2012

‘Joint Conference of the ITF Road Transport Workers’ Section and ITF Railway Workers’ Section.’

De spoorwegvakbonden vervoegen de collega’s van het wegtransport (op hun laatste dag) en houden een gezamenlijke conferentie.

Programma:

1. Verwelkoming

De verwelkoming gebeurt door Mac Urata (ITF Inland Transport Section Secretary)

Gastheer is CAW: Canadian Auto Workers.

2. Goedkeuring van de agenda en het programma

3. Logistics en bevoorradingsketting – een ITF strategie ontwikkelen

4. Campagnes tegen privatisering en ontregeling – Canadese voorbeelden

Verschillende getuigenissen tonen aan dat de liberalisering geen goede zaak is voor de openbare transportsectoren en de werknemers.

 • Sommige salarissen in Canada zijn 1/3 verminderd na privatisering.  De gepensioneerden zijn ook getroffen.  Lokale besturen willen geen investeringen meer doen en geven uit aan de privé.
 • Iemand roept op om samen te werken door 1) leden op te leiden 2) de transporteerders te betrekken 3) de politieke structuur te bepalen.

Samen staan we sterk!

Privatiseren kost handen vol geld, de service gaat er flink op achteruit en er gaan veel jobs verloren.

 • Er wordt een video getoond van ITF: ‘Global Delivery better in Union Hands’.

Hoewel er wereldwijd aan transport wordt gedaan, kan niet iedereen genieten van een goed loon, goede arbeidsvoorwaarden, het recht op je aan te sluiten bij een vakbond, … Daarom hebben de werknemers die voor de grote multinationals werken, zich verenigd om de rechten van de ‘global delivery workers’ te verdedigen.  Er wordt gehamerd op ‘respect’ en er wordt opgeroepen om samen te ‘vechten voor onze rechten’.  Er worden voorbeelden gegeven van het resultaat van de inspanningen die gedaan werden wereldwijd door ITF.  Er is een enorme solidariteit en er wordt grensoverschrijdend gewerkt en aan netwerking gedaan. Er is al veel gerealiseerd dankzij de samenwerking, maar er is nog veel werk aan de winkel.

www.respect4workers.org

 • Iemand beweert dat als we onze handen zouden kunnen leggen op olie, we meer macht zouden hebben.  Er is steeds meer transport nodig om dit van de ene plaats naar de andere te brengen.
 • Zonder transport is de ketting van goederen van de ene plaats naar de andere brengen, onderbroken.
 • We moeten zelf in actie schieten om vakbonden te organiseren en zelf leden te werven.  Op de steun van de regeringen moeten we niet rekenen!  We moeten een tegenmacht vormen tegen de werkgevers!

5. ITF solidariteit en campagnes om de rechten van de werknemers te bevorderen.

Er wordt verwezen naar het Canadian Labour Congres.

Speakers van verschillende landen volgen elkaar op:

 • In Iran worden syndicalisten opgepakt en vervolgd door de Nationale Veiligheid.  De lonen zijn er heel laag, men wordt te laat of helemaal niet betaald, …
 • In Turkije worden syndicalisten gearresteerd en gevangen gezet omdat ze demonstreren voor de rechten van de werknemers.  Er vallen ontslagen per sms en syndicalisten in de privé worden zonder pardon ontslagen, … Er wordt toch een strijd geleverd door de vakbonden en ze vragen internationale steun.
 • Bij DHL worden acties gepland, ook in Brussel.
 • Venezuela zegt dat solidariteit een basisgevoel is of zou moeten zijn.  Het land steunt alle acties.  Er gebeuren steeds aanslagen in de wereld op vakbonden door ‘vijanden’ van de syndicalisten.
 • Swaziland voegt toe dat de heersers onbeschaamd te werk gaan tegenwoordig.  Afrika is traag in onderhandelen.
 • National Express (USA) getuigt van een buschauffeur die bevorderd werd en die dan de taak kreeg om collega’s te ontslaan.  Bij weigering werd ze zelf ontslaan en leugenachtig gemaakt.  De vakbond viel meteen ook uiteen.  De resterende werknemers worden nu uitgebuit.
 • Tussenkomst David Cockroft: er is nog veel werk aan de winkel!  Een positieve noot: een Marokkaanse vakbondsman werd uit de gevangenis bevrijd dankzij de tussenkomst van de top van ITF.

 

6. Werkrelatie met UITP (International Association of Public Transport)

 

7. Jonge werknemers in de transportsector

Er wordt een warme oproep gedaan aan de jongeren over de hele wereld om zich te verenigen.

Het woord wordt genomen door de 2 afgevaardigden van de jongeren (1 Hongaarse en 1 Noor).  De samenstelling van het Comité wordt uitgelegd.

Waarom is het belangrijk om zich te verenigen?  Voor de steun aan de vakbonden en om de continuïteit van de vakbonden te garanderen.  Er is nog niet veel gedaan op dat gebied.

Doel van het Comité: jongeren bewustmaken, zorgen dat de jongeren betrokken worden en jongeren naar ITF conferenties sturen.

Wat kunnen we doen?  Contactpersonen doorgeven en ideeën over werkpunten naar voren brengen.

Stel jezelf de vraag: ‘Heb ik me geëngageerd t.o.v. de jongeren?’

JONGE ENERGIE + OUDE ERVARING = ONKLOPBAAR

 

8. Moties

9. Allerlei/conclusie

Mac Urata: “De weg- en spoorwegsecties hebben niet alleen gekeken naar de uitdagingen van de industrie, maar ook naar de antwoorden van de vakbonden erop. We hebben ons gefocust op de beste manier om werknemers te organiseren en de macht van de vakbonden uit te bouwen zodat we een strategie op langere termijn kunnen ontwikkelen om betere arbeidsomstandigheden na te streven”.