30 mei 2013

Eén moedermaatschappij met een netwerkbeheerder en een spooroperator als twee aparte dochters: Parijs kiest bij de hervorming van het Frans spoor voor het model dat België terzijde schoof.

Transportminister Frédéric Cuvillier stelde gisteren het plan voor waarmee de regering in Parijs de Franse spoorsector meer slagkracht wil geven. Dat plan volgt de aanbevelingen van het rapport dat Jean-Louis Bianco eind april aan Cuvillier overhandigde.

De hervorming van het spoor heeft een tweeledig doel: de dienstverlening verbeteren en het economisch evenwicht herstellen. Maar de Franse regering kiest daarbij resoluut voor een sterke integratie tussen de verschillende entiteiten en voor een stevige verankering in de openbare sector.

Parijs opteert voor een structuur die veel doet denken aan de vroegere indeling van de NMBS, met een moedermaatschappij waaronder een ‘eengemaakte’ infrastructuurbeheerder en spooroperator SNCF komen te staan.

“De aanwezigheid van de Staat in het spoorsysteem zal worden versterkt”, staat te lezen in een mededeling van Cuvillier.

Bovendien zal de moedermaatschappij onder meer moeten waken over de “sociale eenheid” van de hele spoorgroep. Het statuut van het SNCF-personeel wordt “gevrijwaard”. Bovendien stuurt Cuvillier aan op een “nationale cao” die voor alle bedrijven uit de spoorbranche - ook de privé-bedrijven! - zou moeten gaan gelden en die “aangevuld kan worden met bedrijfsakkoorden”.

De versterking van de rol van spoorwaakhond ARAF moet borg staan voor een “transparante en niet-discriminerende toegang van spooroperatoren tot het netwerk en voor de onpartijdige werking van de netwerkbeheerder”. Alle actoren uit de spoorsector krijgen ook een plaats in een stakeholders-comité.

 

Bron: De Lloyd