DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

"Onveiligheid en het gevoel van onveiligheid in het personenvervoer per spoor” – Finale conferentie

Op 5 december 2012 vond de slotconferentie van het project plaats te Brussel. Bij deze gelegenheid werden de gezamenlijke aanbevelingen van de Europese sociale partners ondertekend. Deze aanbevelingen zijn het resultaat van de werkzaamheden in de verschillende werkgroepen die plaats vonden met de steun van de Europese Unie. Het project werd logistiek onderbouwd door de EVA-Akademie voor milieuvriendelijk vervoer uit Berlijn. De resultaten zullen worden gepubliceerd in de gids "Bevordering van de veiligheid en het gevoel van veiligheid ten opzichte van geweld door derden in de Europese spoorwegsector".

 

Voorafgaand aan de finale conferentie van het Europese project “Onveiligheid en het gevoel van onveiligheid in het personenvervoer per spoor” in december 2012 kwam een derde werkgroep samen te Sofia van 25 tot 27 september 2012. Centraal in deze werkgroep waren de thema’s sociale dialoog en sociale overeenkomsten met betrekking tot de veiligheid in de spoorwegsector. De vertegenwoordigers van de sociale partners (ETF, CER) analyseerden de huidige wettelijke bepalingen en bedrijfsovereenkomsten in de verschillende lidstaten.

Tijdens de finale conferentie te Brussel werd er duidelijk op gewezen dat alleen gezamenlijke actie leidt tot meer succes in het streven naar meer veiligheid in het personenvervoer per spoor. Vertegenwoordigers van de Europese Transportfederatie (ETF) en de Gemeenschap van Europese spoorwegen (CER) hebben gewerkt rond de volgende onderwerpen: sensibiliseren, het opzetten van een speciaal centrum voor analyse in de lidstaten, rapportering en analyse, veiligheidsbeheer en technische maatregelen, preventieve training, nazorg, juridische partnerschappen en het behoud van de openbare orde, het implementeren van goede praktijken, dialoog met politici, dialoog met andere belanghebbenden en met de sociale partners (maatschappelijke en sociale dialoog), de omstandigheden waaronder openbare dienstencontracten worden afgesloten en het afsluiten van sociale overeenkomsten. Een regelmatige evaluatie van de doeltreffendheid van de getroffen maatregelen is onontbeerlijk, aldus de deelnemers aan het project.

Alois Weis, CEO van EVA- Akademie, wees erop dat in de loop van het project een akkoord werd bereikt tussen spoorbedrijven en vakbonden. "Ik ben blij dat we een gemeenschappelijk standpunt hebben uitgewerkt. Er is een consensus dat het optreden tegen geweld in het openbaar vervoer alleen succesvol kan zijn als alle belanghebbenden in onderling overleg handelen. Alleen een gezamenlijke aanpak leidt tot succes. Geweld tegen werknemers is een ernstig misdrijf.”

“Werken in het gezamenlijke project was zeer nuttig en belangrijk”, zei Guy Greivelding, voorzitter van de sectie Spoorwegen van de ETF. "Ik hoop dat de aanbevelingen nu worden toegepast en dat we greep krijgen op het probleem van geweld."

Karim Zéribi, EU-parlementariër en groen politicus, analyseerde het onderwerp van uit politiek opzicht. “Er mag geen verdere liberalisering van het spoorvervoer zijn zonder rekening te houden met de sociale aspecten. Arbeidsomstandigheden en sociale omstandigheden zijn nauw verbonden. We kunnen niet doorgaan met het vervoer per spoor te ontwikkelen zonder rekening te houden het veiligheidsaspect."

Nadia Elhaggagi van de Europese Commissie, DG Werkgelegenheid, presenteerde de activiteiten van de Europese Commissie ten aanzien van geweld door derden.

Aan het eind van de conferentie werd het charter met aanbevelingen ondertekend door Dr. Libor Lochman (CER), Dr. Rudolf Müller (voorzitter Europees Comité van de Sociale dialoog sector spoorwegen) Sabine Trier (ETF), en Guy Greivelding (voorzitter van de sectie spoorwegen ETF).

De Nederlandstalige versie van de tekst met aanbevelingen is te raadplegen op onze site

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.