DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

“De wereld is een gevaarlijke plaats. Niet vanwege diegenen die het kwade doen, maar vanwege diegenen die het kwade zien gebeuren en zelf niets doen.”

Albert Einstein (1879-1955)

Werkgroep 1. Berlijn 22 en 23 mei 2012

Zoals al eerder aangekondigd, in de Tribune van april, heeft het Europese Comité van de Sociale Dialoog van de spoorwegsector, samengesteld uit de koepel van Europese spoorwegondernemingen (CER) en de Europese Transportfederatie (ETF), op 23 en 24 februari 2012 een nieuw project "Onveiligheid en het gevoel van onveiligheid in het personenvervoer per spoor” opgestart. De “Stuurgroepvergadering” en “Symposium” op 23 en 24 februari 2012 in Brussel hebben het project ingeleid.

 

 

Het project heeft drie hoofddoelen, nl. de verzameling en uitwisseling van ‘goede praktijken’, het formuleren van gezamenlijke aanbevelingen en de publicatie van een gids waarin deze praktijkvoorbeelden en aanbevelingen worden aangereikt die kunnen bijdragen in de aanpak van onveiligheid en onveiligheidsgevoel in het openbaar vervoer.

De nodige informatie wordt verzameld tijdens drie werkgroepen waar de focus telkens op een specifiek aspect van onveiligheid en onveiligheidsgevoel ligt.

Op 22 en 23 mei 2012 werd in Berlijn samengekomen in een eerste werkgroep. Deze werkgroep had als thema het verzamelen en bespreken van voorbeelden van goede praktijken met betrekking tot “Veiligheidsmaatregelen en procedures” in verschillende lidstaten. De focus werd gelegd op verbeteringen voor de veiligheid en het gevoel van veiligheid voor medewerkers en klanten. Spoorwegmaatschappijen en vakbonden uit België, Bulgarije, Frankrijk, Hongarije, Oostenrijk, Italië, Duitsland, Zweden, Luxemburg, Nederland en Roemenië waren aanwezig. De werkgroep werd aangevuld met enkel externe specialisten op vlak van veiligheid.

Dr. Leon Hempel van het Centrum voor Technologie en Samenleving (CTS) aan de Technische Universiteit van Berlijn leidde de werkgroep in met een wetenschappelijk onderzoek naar de rol van communicatie in de ontwikkeling van onveiligheidsgevoel. Dit onderzoek trachtte te begrijpen hoe reizigers en personeel (on)veiligheid ervaren. De rol van de media speelt hier in ook een grote rol. De berichtgeving over onveiligheid op zich heeft minder impact dan een overdreven voorstelling van de problematiek. Uit onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van personeel in de grote stations en vooral in de kleine stations tot resultaat geeft dat 65% van de reizigers zich veiliger voelt. In de grote stations is niet zo zeer de aanwezigheid maar wel de beschikbaarheid van het personeel een belangrijk gegeven. In kleinere stations is fysieke aanwezigheid van personeel voor de reiziger belangrijk en geeft meer aanleiding tot een groter gevoel van veiligheid. Camerabewaking speelt geen rol in het voorkomen van het gevoel van onveiligheid omdat er slechts kan worden opgetreden na het vaststellen en plegen van het delict. Het beschikken over goede communicatiekanalen, meer solidariteit en sociale controle in de samenleving zijn 3 belangrijke elementen om het gevoel van onveiligheid te voorkomen.

Extra inleidende onderwerpen waren bijvoorbeeld de ondersteuning voor slachtoffers van geweld door derden en een studie over het gevoel van onveiligheid bij personeel en klanten in de SNCF treinen en stations. Maatregelen dringen zich op omdat personeelsleden die het slachtoffer worden van geweld de plaats van de aanval niet kunnen mijden omdat het hun werkplek is. Het gevoel van onveiligheid is gebouwd met de perceptie dat men mogelijk een slachtoffer kan zijn en de perceptie van de ernst ervan.

Het beveiligingsconcept in het openbaar vervoer van het Veiligheids-Competentiecentrum in Noordrijn-Westfalen werd uiteengezet door Dirk Kuhnert. Deze uiteenzetting bevestigde opnieuw het feit dat de aanwezigheid van personeel het veiligheidsgevoel verhoogt.

Volgens Armin Kindler van het departement veiligheid van Deutsche Bahn AG is de aanwezigheid van personeel in de stations (ook en vooral kleinere stations) en de treinen één van de primaire vragen van de klanten. Er dient wel opgemerkt dat op het vrij gemaakte Duitse spoorwegnet de aanwezigheid van personeel sterk afhankelijk is van de aangeboden offertes op vraag van de lokale opdrachtgever of de private operator.

Het eerste gedeelte werd afgesloten met een bezoek aan het DB Lagezentrum (te vergelijken met het Security Operations Centre bij de NMBS-Holding maar met minder mogelijkheden) te Berlijn.

Het tweede gedeelte van de werkgroep besteedde vooral aandacht aan de veiligheidsprocedures bij de SNCF in Frankrijk, Deutsche Bahn AG, de NMBS-Holding (uiteenzetting door Corporate Security Services), Nederlandse Spoorwegen en bij MÁV in Hongarije. Partnerschappen in beveiliging, controlecentra, beveiligingspersoneel, videobewaking, maatregelen voor renovatie, management van cash geld en rehabilitatie van slachtoffers van geweld waren enkele van de belangrijkste onderwerpen die werden gepresenteerd.

De volgende werkgroep gaat door in Wenen op 26 en 27 juni en focust zich op de verzameling van ‘goede praktijken’ in H-R beleid voor de aanpak van geweld door derden in het openbaar vervoer.

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.