DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

"Onveiligheid en het gevoel van onveiligheid in het personenvervoer per spoor”

Start “Stuurgroepvergadering” en “Symposium”
23 tot 24 februari 2012, Brussel

Het Europese Comité van de Sociale Dialoog van de spoorwegsector, samengesteld uit de koepel van Europese spoorwegondernemingen (CER) en de Europese Transportfederatie (ETF), heeft op 23 en 24 februari 2012 een nieuw project "Onveiligheid en het gevoel van onveiligheid in het personenvervoer per spoor” opgestart. Het project wordt financieel ondersteund door de Europese Commissie. De Europese Academie voor Milieuvriendelijk Verkeer (EVA) zorgt voor de logistieke ondersteuning van het project.

 

Het project beoogt de ondersteuning van de Europese spoorwegmaatschappijen en hun werknemers om de onveiligheid en het gevoel van onveiligheid in het personenvervoer per spoor als gevolg van het geweld door derden te beheren, te verzachten, te verminderen en te voorkomen. Leerzaam materiaal voor de spoorwegsector is nog niet of weinig beschikbaar. De doelstelling is om binnen de activiteiten van het project dit materiaal in de mate van het mogelijke te ontwikkelen. Het staat buiten kijf dat de sociale dialoog over deze materie moet worden geïntensiveerd.

 

Het inleidende symposium vond plaats in de gebouwen van ETF op 23-24 februari 2012 in Brussel. Samen met de stuurgroep van het project (waar ook acod en de NMBS Holding deel van uit maken),  zijn vertegenwoordigers van de spoorwegmaatschappijen en de vakbonden uit de landen België, Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Zweden en Hongarije het eens geworden over de focus en de inhoud van het project.

Drie werkgroepen met volgende onderwerpen "Veiligheidsmaatregelen en procedures"(mei), "Human Resources maatregelen" (juni) en "Burgerlijke en sociale dialoog en communicatie" (september) zullen in de loop van 2012 worden gehouden. Bedoeling is om van de deelnemers aan de werkgroepen voorbeelden van goede praktijken te verzamelen en uit te werken.
Tijdens een gezamenlijk evenement van de sociale partners in december 2012 worden de resultaten gepresenteerd. Zij zijn dan beschikbaar voor alle spoorwegondernemingen en vakbonden.

De bijdragen van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (OSHA) en de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) hebben geleid tot een consensus over de definities en voorwaarden van geweld in het openbaar vervoer. De presentaties en onderzoeksresultaten van internationale experts van de transportsector, gezondheidszorg, onderwijs en handel dienden als extra aanvulling voor de uitwerking van het project.

Uit de voorstelling van Eurofound blijkt dat België tot de top van Europese landen (EU27) behoort wat betreft het aantal agressies. Andere landen die hoog scoren zijn Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Finland, Nederland en Frankrijk. Bij het vaststellen van agressies dient wel rekening gehouden met de heersende cultuur binnen een lidstaat, de wijze van rapportering, wat wordt wel en niet beschouwd als zijnde agressie, de aanpak van de problematiek enz.

Opvallend is dat in de meeste landen agressie vooral te wijten is aan het feit dat reizigers zonder geldig vervoerbewijs reizen. In Oostenrijk is 80% van de agressie te wijten aan het feit dat er zonder geldig vervoerbewijs wordt gespoord, in Duitsland is dat voor 50% van de gevallen de reden. In Oostenrijk heeft men als maatregel de dubbele bezetting van de treinen ingevoerd. In Denemarken worden alle treinen begeleid door minimum 2 bedienden.

Het vermelden waard is dat een niet Europees land als Japan het laagste percentage agressie heeft in de treinen. Slechts 11,9% van het totale aantal agressies in het openbaar vervoer Maar daar zijn dan weer alle stations uitgerust met toegangspoortjes.

De experts van het “Symposium” op 23 en 24 februari 2012

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (EUROFOUND). De Stichting is een agentschap van de Europese Unie, dat in 1975 in het leven is geroepen om betere levens- en arbeidsomstandigheden in de Europese Unie uit te werken en te verwezenlijken. Zij voorziet regeringen, werkgevers, vakbonden en de Europese Commissie van bevindingen, kennis en advies afkomstig van onafhankelijk en vergelijkend onderzoek.

Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk. EU-OSHA werd in 1996 in het Spaanse Bilbao opgericht door de Europese Unie. Het agentschap is het belangrijkste Europese referentiepunt voor veiligheid en gezondheid op het werk.

EuroCommerce: Opgericht in 1993, EuroCommerce vertegenwoordigt de detailhandel, groothandel en internationale handel in Europa

Europese Commissie DG werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie:
Streeft er naar om praktische voordelen te brengen voor de burgers, bijvoorbeeld in het vinden van een baan, verhuizen naar een andere lidstaat voor werk of om andere redenen, een beter opleidingsniveau, etc. In samenwerking met de nationale autoriteiten, sociale partners, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden, het directoraat-generaal gaat in op de uitdagingen in verband met globalisering, de vergrijzing van de Europese bevolking en de veranderende sociale realiteit. Bevorderen de sociale dialoog tussen de vertegenwoordigers van de Europese vakbonden en werkgeversorganisaties - de sociale partners.

UITP is het internationale netwerk voor het openbaar vervoer. Het is een platform voor wereldwijde samenwerking en het delen van kennis tussen de 3.400 leden uit 92 landen. UITP is de wereldwijde voorvechter van het openbaar vervoer en duurzame mobiliteit, en de promotor van innovaties in de sector.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nationaal secretaris