We hebben contact opgenomen met de dienst Treinbegeleiding.

Onze collega maakt het op dit moment goed. Het gaat om een oppervlakkige wonde. Hij is na de eerste zorgen naar huis mogen gaan. De traumatische shock heeft onze collega een slapeloze nacht opgeleverd. We wensen hem snel beterschap toe. Op dit moment wordt het personeel op de hoogte gebracht door de hiërarchie.

Artikel DeMorgen

De dader is gekend en staat geseind. De medereiziger van de dader is opgepakt. Er was tevens een snelle interventie van Securail.

Verleden woensdag heeft ACOD Spoor op de Nationale Paritaire Subcommissie haar bezorgdheid geuit over de toename van agressie en ongepast gedrag. We vragen een communicatiecampagne om duidelijk te maken dat dergelijke incidenten niet getolereerd worden en door de NMBS beantwoord wordt met een “batterij advocaten” (zie onze FB-post van woensdag 5 september).

De directie heeft woensdagnamiddag alvast beslist om de aanwezigheid van Securail gericht te verhogen op bepaalde baanvakken en treinen.

We herhalen onze vraag om meer veiligheidspersoneel in verschillende stations en uiten opnieuw onze bezorgdheid over besparingen bij de spoorwegpolitie. We stellen immers een verminderde aanwezigheid van spoorwegpolitie in bepaalde stations vast.

Artikel DeMorgen