DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Even terug in de tijd. In 2016 stelden we vast dat werknemers van CW Gentbrugge bijna 2 jaar lang werden blootgesteld aan stofdeeltjes “chroom VI”. Sinds 2014 werden in Gentbrugge de vierledige treinstellen (MR75, varkensneuzen) door een gespecialiseerde firma van asbest ontdaan, waarna ze door arbeiders verder gestript werden voor renovatie. Bij het schuren, lassen en slijpen kwam heel wat stof vrij in de werkplaats. Uit analyse bleek dat er in dat stof een zeer giftig en kankerverwekkend component zat: chroom VI.

Uit ons onderzoek bleek dat de werkgever in 2008 ingelicht werd over de aanwezigheid van chroom VI in de verf van de rijtuigen. Dit werd aangetoond via een nota van CPS (Corporate Prevention Service). Er werden echter geen proactieve stappen ondernomen door de verantwoordelijken ondanks de verwittiging van CPS. We hebben dit onmiddellijk aan de kaak gesteld op de gewestelijke en nationale comités PBW.

ACOD Spoor heeft vervolgens een klacht ingediend bij de arbeidsinspectie die meerdere malen op inspectie is gekomen en verschillende overtredingen heeft vastgesteld. Dit alles resulteerde tot een gerechtelijke vervolging. De arbeidsauditeur vond de zaak zwaar genoeg om er een strafdossier van te maken. De NMBS moest zich als werkgever verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Gent.

De juridische dienst van ACOD Spoor nam de zaak op zich en heeft een advocate aangeduid. Met onze ondersteuning hebben tientallen arbeiders zich burgerlijke partij gesteld.

Vandaag, 3 juni 2020, heeft de correctionele rechtbank een duidelijke uitspraak gedaan en de NMBS veroordeeld op volgende punten:

  • Geen of onvoldoende risicoanalyse (RA) te hebben uitgevoerd  werkzaamheden kankerverwekkende of mutagene agentia (rechter sprak van geen RA).
  • Geen of onvoldoende preventiemaatregelen te hebben getroffen zoals voorgeschreven (rechter sprak van geen preventie)
  • Nagelaten te hebben de risico’s voor de gezondheid en veiligheid bij werkzaamheden chemische agentia te hebben verkleind of op te heffen.
  • Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling chemische agentia overschreden te hebben
  • Onopzettelijke slagen of verwondingen te hebben toegebracht

ACOD Spoor is tevreden met de uitspraak van de correctionele rechtbank en betreurt dat er juridische stappen moesten ondernomen worden. Het onheil was immers geschied. Het ware beter geweest dat er een proactief beleid werd gevoerd inzake preventie en bescherming zodat de gezondheid van de betrokken arbeiders werd gegarandeerd. We hopen dat de NMBS hier lessen uit trekt.

We danken de betrokken arbeiders voor hun vertrouwen en geduld in onze juridische strijd.