DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN


Het Gemeenschappelijk Front ACOD SPOOR / ACV-Transcom betreurt het arrest van de Raad van State inzake de minimale dienstverlening.

We hadden uiteraard gehoopt dat het Hof de grondrechten van werknemers, dat het recht op collectieve actie en het recht op collectieve onderhandelingen beter zou beschermen.


Het organiseren van een treindienst met "vrijwilligers" betekent niet dat deze grondrechten gegarandeerd zijn (druk op arbeiders om niet deel te nemen aan de staking, onmogelijkheid om tot de laatste dag vrij te onderhandelen omdat 72 uur voor de staking de werknemers zich moeten uitspreken, ...).

Een ander belangrijk element is het feit dat een werknemer, die heeft vergeten om zijn verklaring in te dienen, niet kan worden gestraft.

Het Hof oordeelt dat vreedzame piketten mogelijk moeten blijven (de tekst van de wet kan immers leiden tot het verbod ervan).


Maar belangrijk is dat dit arrest ons als syndicale organisatie niet verbiedt, om met alle middelen in ons bezit zijn, de rechten van het spoorwegpersoneel te blijven verdedigen.