DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN


Wat is het corona-ouderschapsverlof ?

Het corona-ouderschapsverlof is een bijkomend ouderschapsverlof dat u de mogelijkheid geeft om gedeeltelijk uw loopbaan te onderbreking, hetzij 1/5de, hetzij halftijds. Dit bijkomend ouderschapsverlof kan genomen worden tussen 1 mei 2020 en 30 juni 2020.

Opgelet, dit ouderschapsverlof vereist het akkoord van uw onmiddellijke chef of uw hiërarchische lijn.

Op de officiële wettelijke teksten is het nog afwachten. Hieronder vindt u de modaliteiten terug die reeds gekend zijn; van zodra wij nieuwe informatie krijgen, zal deze rubriek geüpdatet worden. In afwachting van meer info over de praktische toepassing willen we je erop wijzen dat de gebruikelijke regels gelden die van toepassing zijn op ouderschapsverlof, met uitzondering van onderstaande uitzonderingen.

Wie kan dit verlof aanvragen?

De medewerkers die ouders zijn van een kind jonger dan 12 jaar, alsook de pleegouders en adoptieouders.
De medewerkers die ouders zijn van een kind met een beperking jonger dan 21 jaar, alsook de pleegouders en adoptieouders. Deze leeftijdsgrens valt weg voor kinderen met een beperking die worden opgevangen door hun ouders en die genieten van een intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen.
Om aanspraak te kunnen maken op het corona-ouderschapsverlof moet het personeelslid minstens 1 maand in dienst zijn bij de Belgische spoorwegen.
Het 4/5de corona-ouderschapsverlof kan opgenomen worden door de medewerker die momenteel voltijds werkt, terwijl het halftijds corona-ouderschapsverlof kan opgenomen worden door de medewerker die minstens 75% werkt.

Voor welke duurtijd kan u dit corona-ouderschapsverlof aanvragen?

U kan dit corona-ouderschapsverlof aanvragen:
• In één keer voor de volledige periode;
• Per maand;
• Per week;
• Een combinatie van het 2de en 3 de mogelijkheid (per maand of per week) opeenvolgend of
niet.

Bedrag van de onderbrekingstoelage van de RVA
De bruto-onderbrekingstoelage van dit corona-ouderschapsverlof, toegekend door de RVA, ligt 25% hoger dan de uitkering voor het gewone ouderschapsverlof.

Aanvraag tot corona-ouderschapsverlof

U kan uw aanvraag tot corona-ouderschapsverlof reeds indienen, maar deze kunnen pas gevalideerd worden zodra de officiële teksten gepubliceerd zijn. Er wordt dus retroactief te werk gegaan.
Wanneer aanvragen?
Om corona-ouderschapsverlof te krijgen, moet u uw aanvraag zo snel als mogelijk, minstens 3 dagen voor de gewenste aanvangsdatum indienen. Een terugwerkende kracht is mogelijk voor de eerste 14 dagen van mei, onder voorbehoud van akkoord van de RVA.

Hoe kan je je aanvraag tot corona-ouderschapsverlof indienen?

Indien u reeds in ouderschapsverlof bent (hetzij halftijds, hetzij 4/5de ) en u wenst dit om te zetten in het corona ouderschapsverlof in hetzelfde tewerkstellingspercentage, Dan dien je een mail te sturen naar H-HR.236 SD Time.
Deze omschakeling zal gebeuren vanaf 01/05/2020 tot en met 30/06/2020 of tot aan de einddatum waarvoor je oorspronkelijke ouderschapsverlof was toegekend indien dit voor 30/06/2020 afloopt. Voor een eventuele verlenging van het corona ouderschapsverlof van een periode die afloopt voor 30/06/2020 zal je wel een nieuwe aanvraag moeten invoeren zoals hieronder beschreven:
• indien u reeds in voltijds of 9/10e ouderschapsverlof bent,
• indien u reeds in loopbaanonderbreking bent (een ander stelsel buiten ouderschapsverlof)
• indien u reeds in halftijds ouderschapsverlof of 4/5e ouderschapsverlof bent u wenst over te
gaan naar een ander stelsel
• indien u reeds in een intern stelsel van deeltijdse arbeid bent
Je kan wel jouw huidig stelsel opzeggen met het oog op het opnemen van het corona- ouderschapsverlof, maar dit is enkel mogelijk onder de vorm van een halftijds stelsel of 4/5 de stelsel.
Voor de interne stelsels deeltijdse arbeid (geen ouderschapsverlof), en indien u wenst uw oorspronkelijk intern deeltijds stelsels wenst opnieuw op te nemen, dan dient u een nieuwe aanvraag in volgens de voorwaarden die van kracht zijn.
*het intern stelsel deeltijdse arbeid dat toegekend was onder de oude voorwaarden kan niet meer worden toegekend indien dit werd stopgezet.
Op dit moment, door het ontbreken van officiële informatie, kunnen wij niet garanderen dat de stopzetting van uw loopbaanonderbreking geen impact zal hebben op het saldo van de periode van uw huidige loopbaanonderbreking.
Zodra het besluit wordt gepubliceerd vind je alle informatie over corona-ouderschapsverlof (infofiche, formulier ...) op www.rva.be.

E-mail of formulier?

Om een aanvraag tot corona-ouderschapsverlof in te dienen, gebruik de e-mailtemplate of het formulier dat overeenstemt met uw gewenste onderbreking, vul deze correct in en stuur deze meteen door naar uw hiërarchische lijn alsook naar uw lokaal personeelsbureau (voor Infrabel), uw HR@YourService (voor NMBS) of naar H-HR.236 (voor HR Rail).

• E-mailtemplate voor een 4/5 de corona-ouderschapsverlof
• Formulier voor een 4/5 de corona-ouderschapsverlof (printbaar Word-formaat)
• E-mailtemplate voor een halftijds corona-ouderschapsverlof
• Formulier voor een halftijds corona-ouderschapsverlof (printbaar Word-formaat)

Download deze documenten op Extranet van HR

Goedkeuringen via e-mail worden tijdens deze uitzonderlijke omstandigheden aanvaard door SD

#acodspoortegencorona

Bron :HR Rail