DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN


ACOD SPOOR/CGSP CHEMINOTS
is verheugd te vernemen dat het transportplan 2020-2023 door de regering werd goedgekeurd. Een verhoging van bijna 5% op het treinaanbod komt inderdaad tegemoet aan onze wens om de openbare dienst te versterken.

Maar… Deze ambitie kan echter alleen worden verwezenlijkt indien de regering hiervoor de nodige middelen aanbrengt!

De afgelopen vijf jaar heeft diezelfde regering de Belgische spoorwegen een onrealistische besparing van minstens 3 miljard euro opgelegd, wat een zware impact heeft gehad op de kwaliteit van de openbare dienstverlening. Deze besparing heeft geleid tot een verlies van 4500 jobs en een productiviteitsstijging van 20% dat ook het leven van de werknemers sterk heeft beïnvloed in negatieve zin (privé/werk): een minimale operationele personeelsbezetting, centraliseringen, … en de zoveelste herstructureringen om te voldoen aan de besparingen.  

Daarom ook is het absoluut noodzakelijk dat er zo snel mogelijk een sociaal akkoord wordt bereikt dat tegemoetkomt aan de zorgen van het personeel.

Diezelfde regering heeft - bewust? - nagelaten vastberadenheid te tonen met betrekking tot het vraagstuk omtrent de liberalisering van het binnenlands reizigersvervoer die voor 2023 is gepland. België is het enige Europese lidstaat dat nog geen standpunt heeft ingenomen over deze kwestie! We betreuren het gebrek aan politieke verantwoordelijkheid en daadkracht met betrekking tot een duurzaam openbaarvervoerbeleid in tijden waarin komende generaties zich terecht zorgen maken over het klimaat en een sociaal toegankelijk spoorvervoer.

We herinneren de regering eraan dat de Britse premier een private spoorwegoperator heeft moeten nationaliseren om de bevolking een essentieel treinaanbod te garanderen tijdens de corona-crisis.

Vandaag zijn de Belgische spoorwegen een essentiële dienst en zetten vele cheminots zich in ondanks de gekende gezondheidsrisico’s. We verwachten dat de Belgische regering dit ook in normale tijden weet te waarderen. Vandaag een schouderklopje geven en morgen een schop, zou zeer misplaatst zijn…

We wensen nadrukkelijk ons respect te betuigen aan alle essentiële arbeidskrachten, van zorg tot logistiek,  die duidelijk niet de grootverdieners zijn in centen, maar wel in solidariteit.