DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN


Velen van jullie zijn bezorgd over jullie verlofsituatie. Als gevolg van verschillende tussenkomsten van ACOD SPOOR/CGSP CHEMINOTS kunnen we meedelen dat volgende maatregelen van toepassing zullen zijn:

Verlof 2019

Het algemene principe is dat de vakantiedagen van 2019 voor 30 april 2020 moeten worden opgenomen. Een afwijking kan worden toegestaan (tot 30 juni) omwille van dienstredenen en in samenspraak met uw onmiddellijke chef / afdelingschef.

Verlof 2020

Verlof dat reeds is toegekend, kan op vraag van het personeelslid worden uitgesteld naar een periode tussen 15/09 en 15/12/2020 (rekening houdend met de behoeften van de dienst in die periode).

Toestand CX/RX

De achterstallige CX/RX kunnen worden gepland op de diensttabel overeenstemmend met de reglementering van Bundel 541. Wij hebben er echter op aangedrongen dat de Belgische spoorwegen rekening houden met de inspanningen die de spoorwegmannen en -vrouwen de afgelopen maanden hebben geleverd. Als gevolg hiervan zal voor de achterstallige dagen CX (niet RX) die verleend werden sinds 16 maart – tot het einde van de “blijf in uw kot”-periode - een toeslag van 50% worden toegekend, zodat achterstallige CX worden vergoed tegen 150%.

Naast deze maatregelen heeft ACOD SPOOR/CGSP CHEMINOTS het management duidelijk gemaakt dat de voorziene richtlijnen inzake bescherming van het personeel strikt dienen opgevolgd worden. We raden iedereen aan geen risico’s te nemen! 

De enig prioriteit is een goede gezondheid voor jezelf en je dierbaren. ACOD SPOOR/CGSP CHEMINOTS staat steeds tot je dienst, aarzel niet onze gewestelijke secretarissen en militanten te contacteren.

Kameraadschappelijk,

Ludo Sempels,                                                                   

Algemeen secretaris      
Voorzitter VLIG Spoor