DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Spoormannen -én vrouwen hebben, ondanks uitzonderlijke en moeilijke werkomstandigheden, de openbare dienstverlening in stand weten te houden.

Gezien de sterk verminderde bezetting van de treinen en onze prioritaire bezorgdheid voor het welzijn van het personeel en de reizigers, heeft ACOD SPOOR/CGSP CHEMINOTS het management en de minister gevraagd het vervoersplan aan te passen.

Onze vraag heeft een positief gevolg gekregen met de aankondiging van een aangepast transportplan en werkorganisatie om het aantal mensen op het terrein te verminderen en de gezondheid van zij die werken maximaal te beschermen. De praktische modaliteiten volgen via de verschillende kanalen op de werkvloer.

Onze secretarissen en militanten hebben de laatste dagen meermaals geïntervenieerd op het terrein voor verschillende problemen en onduidelijkheden. Onze secretarissen zijn telefonisch en per mail bereikbaar.  We vragen dat er enkel telefonisch contact opgenomen wordt bij dringende vragen of problemen. Vragen die niet dringend zijn (administratieve zaken, algemene vragen), kunnen per mail gestuurd worden.

We zijn steeds in contact met de hoogste autoriteiten van de Belgische spoorwegen en het kabinet van de verantwoordelijke minister.

We brengen hulde aan alle mensen die de openbare dienstverlening in stand houden (mobiliteit, opvang van jong en oud, stadsdiensten, politie,…), in bijzonder de mensen van de zorgverlening! We brengen ook hulde aan de mensen die instaan voor de elementaire voorzieningen in een samenleving (winkels, apothekers,…). Respect!

 

Samen zullen we deze crisis overwinnen!

 

Ludo Sempels                                   Pierre Lejeune                                                                                                                                                                                                               

Voorzitter VLIG Spoor                     Algemeen secretaris Nationaal voorzitter