DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN


We hebben momenteel te maken met een gezondheidscrisis van ongekende omvang. Deze situatie vereist uitzonderlijke maatregelen. ACOD SPOOR/CGSP CHEMINOTS wil alle spoorwegmannen en -vrouwen, en hun gezinnen, hierbij ondersteunen.

In deze moeilijke tijden willen we onze waarden van solidariteit ter herinnering brengen, die ons in staat moeten stellen om deze buitengewone omstandigheden samen het hoofd te bieden. Ondanks moeilijke omstandigheden, heeft de gedreven inzet van het spoorwegpersoneel het de afgelopen dagen mogelijk gemaakt om de openbare dienst in stand te houden. De verwezenlijking van de openbare dienst, kan echter niet ten koste gaan van essentiële gezondheidsregels.

Wij benadrukken dan ook het belang om de richtlijnen met betrekking tot hygiëne en gezondheid strikt na te leven. In alle omstandigheden moet het gezond verstand primeren! ACOD SPOOR/CGSP CHEMINOTS wil opnieuw benadrukken dat de gezondheid en het welzijn van het spoorwegpersoneel een prioriteit is en voorrang moet krijgen op alle andere overwegingen!

Om deze redenen hebben we tijdens de buitengewone stuurgroepvergadering van vandaag de belangrijkste zorgen van het personeel overgebracht om oplossingen te vinden die tegemoetkomen aan het welzijn van alle spoorwegpersoneelsleden. We hebben gepleit voor duidelijke en gecoördineerde maatregelen ten behoeve van alle personeelsleden in alle spoorwegentiteiten (HR Rail, NMBS en INFRABEL):

- Medische controles worden opgeschort.
- Alle opleidingen zijn opgeschort.
- Maatregelen worden genomen om de reinigingen en de frequentie ervan te verbeteren.
- Versoepeling van de voorwaarden voor telewerk dat maximaal dient gestimuleerd te worden.
- Treinbegeleidingspersoneel: geen controle en verkoop meer, focus op veiligheid en informatie.
- De functie van steward is opgeschort, de bedienden zullen worden toegewezen aan de loketten.
- Gesloten loketten hebben de voorkeur indien mogelijk, voor de andere loketten worden beschermende plexiglas besteld en geplaatst.
- Er wordt onderzocht of niet-essentiële taken nog verder dienen uitgevoerd te worden.

De huidige situatie evolueert en zal aangepast worden op basis van regeringsbeslissingen.
Nogmaals, de bescherming van jezelf en je dierbaren heeft de hoogste prioriteit.
Blijf daarom voor jezelf en je dierbaren zorgen!