DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN


Naar aanleiding van de bezorgdheid van spoorweg-collega’s over het coronavirus, werd op vraag van  ACOD/CGSP een Nationale Commissie PBW samen geroepen.

Deze vergadering werd gehouden op 9 maart 2020. De externe Preventiedienst IDWE heeft een overzicht gegeven  mbt de communicatie en de genomen - of de te nemen - organisatorische maatregelen. Dit overzicht wordt eveneens gecommuniceerd in alle comités PBW.

Besproken punten?

We hebben volgende aandachtspunten aangebracht:

  • Wat met de preventieve bescherming van het personeel dat in de frontlinie werkt en rechtstreeks contact heeft met derden?
  • Wat met de distributie van hydro-alcoholische gel aan alle spoorwegcollega’s die niet steeds kunnen beschikken over water en zeep.
  • Wat met het rollend materieel zonder toegankelijke toiletten, voldoende water, zeep en papieren handdoeken?
  • Wat is het aantal besmette medewerkers?
  • Wat met het schoonmaken van de werkplaatsen (kantoor, verpozingsruimtes,...)

 

Het management staat dagelijks in contact met de FOD Gezondheid. De communicatie en maatregelen worden aangepast volgens de evolutie. Tot op heden zijn er 5 medewerkers besmet (wordt aanzien als ziekte zoals bij gewone griep).

Medewerkers die in direct contact staan met derden hebben het recht een bepaalde afstand te bewaren en zich te richten op veiligheids- en informatietaken. B-Technics kijkt erop toe dat het rollend materieel dat de atelier verlaat, beschikt over toegankelijke WC’s met voldoende water, zeep en papieren handdoekjes.

Voor het materieel dat reeds in omloop is, worden er maatregelen genomen om deze in orde te brengen. De nodige stappen worden genomen om de bevoorrading van  hydro-alcoholische handgel snel en voldoende te verwezenlijken.

Er worden extra inspanningen geleverd betreffende het schoonmaken van de werkomgevingen.

ACOD/CGSP volgt dit van nabij op en roept iedereen op om bij problemen contact op te nemen met de onmiddellijke chef, en indien nodig, ook de gewestelijke secretaris of plaatselijke militant van ACOD/CGSP.

Tenslotte: ingeval van twijfel bij gezondheids-problemen, en zoals aanbevolen door de arbeidsgeneeskunde, adviseren wij u onmiddellijk contact op te nemen met uw huisarts.