DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN


We sporen met z’n allen naar een nieuw jaar. ACOD Spoor wenst ieder van jullie een voorspoedig 2020. Een jaar waarin een goede gezondheid voor jezelf en je dierbaren de rode draad is. Het is een cliché, maar het allerbelangrijkste in een mensenleven. We staan daar te weinig bij stil. De waan van de dag overheerst alles en zelfs de sociale media bepaalt ons gemoed. Laat de warmte van gezin en familie ons gemoed bepalen.

De tijdsgeest is zeer onrustwekkend.

Grofgebekte politici worden geportretteerd als leiders. Hoe botter en onbeschofter, hoe meer applaus ze krijgen. Het bewust verspreiden van grove leugens wordt beloond in het stemhokje en de peilingen. Ze krijgen vrij spel via de democratische instellingen om de sociale – én culturele - ongelijkheid verder te vergroten ten gunste van een elite die het eigen belang boven alles plaatst. Het politieke opbod om menselijke ellende te gebruiken als angstverspreider is meer dan ranzig geworden.

De perverse gevolgen voor de samenleving en het klimaat zien we rondom ons. Extreme gedachten vinden hun weg in alle geledingen van onze samenleving, familie en huiskamer. Xenofobe en kwetsende praat is bon ton geworden in het parlement, op de markt, op de werkvloer, aan de toog. Winsthonger primeert boven het klimaat en de toekomst van onze (klein)kinderen.

Nog steeds worden mensen om hun anders geaardheid, hun uiterlijk, gestigmatiseerd en aangevallen. Mensen worden tijdens het uitvoeren van hun job slachtoffer van gratuite agressie - spoorwegpersoneel, ambulanciers, politieagenten, brandweerlieden, ... Met daden en woorden. Extremen voeden elkaar. Het gezond verstand en de rede worden onderdrukt.

Het nieuwe jaar moet er eentje van hoop zijn!

Een jaar waarin een warme samenleving en sociale gelijkheid niet langer beschimpt worden als een naïviteit, maar uitgesproken als een onvoorwaardelijk en absoluut streven.

Zelf verlagen we ons niet aan een taalgebruik van haat en onverdraagzaamheid. Neen, we zijn beter. We gaan samen bouwen aan een betere samenleving met respect en hoffelijkheid.

Om het strijdlied van de Weense arbeiders in de jaren ’30 te citeren: “Wij zijn de bouwers van een komende aarde!”

De spoorwegen verbinden mensen.