DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN


In het #VRT programma “#Deafspraak” werd er nogal denigrerend gedaan met betrekking tot de premies van het spoorwegpersoneel, alsof de vele verschillende premies de Belgische spoorwegen zouden verhinderen klaar te zijn voor een geliberaliseerd binnenlands spoorwegvervoer.

Wel, het zijn niet de premies die de spoorwegen inefficiënt maken.

In tijden van digitalisering slaagt het management er blijkbaar niet in om de administratieve verwerking van premies te vereenvoudigen. Waarom?

Heel eenvoudig, de splitsing van de Belgische spoorwegen heeft ertoe geleid dat de drie entiteiten hun eigen dataverwerking hebben met gevolgen voor de doorstroming van de gegevens naar HR-Rail die de lonen uitbetaalt. Elke entiteit heeft immers een eigen HR-dienst opgericht ondanks de aanwezigheid van HR-Rail. De splitsing treft dus niet alleen het operationeel beleid, de interne en externe communicatie, maar ook de administratieve verwerking.

De vele verschillende beroepscategorieën met hun eigen specialiteiten leiden nu eenmaal tot een grote diversiteit aan premies. De premies zijn historisch gegroeid, en ja, als vakbond hebben we er steeds over gewaakt dat deze behouden blijven gezien er voor het spoorwegpersoneel reeds lang geen loonsverhoging meer is geweest. Is er nu een mogelijkheid?

Premies worden bovendien niet verrekend in het pensioen van de mensen die elke dag het beste geven van zichzelf in moeilijke omstandigheden door de onrealistische besparingspolitiek van de regering Michel-De Wever.

Net als iedereen heeft het spoorwegpersoneel wel mee de bankencrisis betaald - we betalen nog steeds! - en een indexsprong mogen incasseren. De bankencrisis is onder andere ontstaan door bonussen - bonus is premie in managementtaal - die veel hoger liggen dan die van de arbeiders en de bedienden, in welk bedrijf dan ook.

Zullen we daar eens een debatje over houden?

Gunther Blauwens
Nationaal secretaris