DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Het Nationaal Uitvoerend Bureau van de ACOD Spoor is vandaag DINSDAG 15 JANUARI 2013 samengekomen naar aanleiding van het plan van Minister MAGNETTE.

 

Het Bureau hekelt de leugens die omtrent deze hervorming circuleren zoals bijvoorbeeld het integrale behoud van het statuut van het spoorwegpersoneel terwijl hierin de samenstelling van de Nationale Paritaire Commissie – de overkoepelende instantie voor het sociale overleg – wordt gewijzigd.

Het Bureau geeft zijn onderhandelaars de toestemming om de discussies met het kabinet van de Minister voort te zetten teneinde ondermeer de bevoegdheden van HR RAIL te versterken en het voortbestaan van de NMBS-Groep te garanderen.

Het Bureau machtigt zijn onderhandelaars om, indien nodig, een actieplan in te voeren.

M ABDISSI,                                                                                      JP GOOSSENS – S PITELJON

Voorzitter sector Spoor                                                                      Algemene Secretarissen sector Spoor

ACOD –CGSP                                                                                   ACOD – CGSP