Opmerking
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

    You have declined cookies. This decision can be reversed.

Met de federale wet van drie augustus van vorig jaar, worden er sociale verkiezingen opgelegd vanaf 2018 bij de Belgische Spoorwegen. De resultaten van de sociale verkiezingen in 2018 gelden tot 2024 – dus zes jaar – om vervolgens aan te sluiten op de vierjaarlijkse nationale sociale verkiezingen die in 2024 gehouden worden in andere sectoren. Op de nationale paritaire commissie van drie mei jongstleden werd het bericht van het invoeren van de sociale verkiezingen unaniem goedgekeurd. We hebben als erkende organisatie zelf – intensief en constructief - meegewerkt aan het opstellen van het bericht. Als grootste spoorwegvakbond hebben we onze verantwoordelijkheid hierin opgenomen.

Waarom de Belgische spoorwegen niet vanaf 2020 kan deelnemen aan de nationale sociale verkiezingen is een politieke beslissing waarvoor geen verklaring kon gegeven worden...

Door de regering doorgedrukte wet van drie augustus 2016 worden tevens de kleine corporatistische vakbonden buitenspel gezet en de liberale vakbond binnen geloodst met de blauwe loper. Al zijn we geen voorstander van corporatieve vakbonden die het uitsluitend opnemen voor een bepaalde beroepscategorie, we begrijpen hun misnoegdheid volkomen. De liberale vakbond heeft immers nooit voet aan grond kunnen krijgen binnen de spoorwegen. Dat ze nu dankzij de steun van deze neoliberale regering in paritaire overlegorganen kan plaatsnemen – zonder voorlegging van een representatief aantal leden - is inderdaad bijzonder merkwaardig.

Is de ACOD tegen sociale verkiezingen? Neen. Meer nog: we waren de enige vakbond die het sociaal protocol van 1996, waarin het opzetten van sociale verkiezingen voor de eerste keer werd beschreven, heeft ondertekend.

De sociale verkiezingen van 2018 zullen de samenstelling bepalen van volgende paritaire overlegorganen: de gewestelijke paritaire commissies, de nationale bedrijfscomités PBW en de regionale (sub)comités PBW.

In functie hiervan werd bundel 548 (syndicale betrekkingen) aangevuld met een hoofdstuk over de sociale verkiezingen. Werknemers met minstens drie maanden dienstanciënniteit kunnen hun stem uitbrengen. Om op de lijst te staan, dient men minstens over zes maanden dienstanciënniteit te beschikken en werkzaam te zijn in de werkzetel waarvoor het comité verantwoordelijk is. We dringen erop aan dat alle werknemers de nodige vrijstelling krijgen om hun stem uit te brengen. Leidinggevend personeel, preventieadviseurs en vertrouwenspersonen kunnen zich niet kandidaat stellen.

Er zijn nog verschillende punten die afgerond dienen te worden in de nabije toekomst: wetgevende initiatieven zoals de bescherming van de kandidaten, de manier van stemmen, het aantal stembureaus en openingsuren, en een resem andere praktische zaken.

HR-Rail zal een informatiedocument opstellen over de sociale verkiezingen. Als vakbond gaan we zelf toelichting geven in de gewesten.

Voel je je sociaal geëngageerd en wil je je inzetten voor het welzijn van je collega’s? Zijn onze syndicale waarden ook de jouwe? Neem dan gerust contact op met je plaatselijke militant of gewestelijke secretaris.

Our website is protected by DMC Firewall!